Kirsten & John

Familiesammenføring

Gammelt parKirsten & John

Her skal i møde Kirsten og John.

Kirsten er – ligesom sin mand John – 83 år. De er begge pensionerede. Kirsten har bestået folkeskolen i Danmark og taler desuden engelsk, da hun har boet i USA i 38 år Hun er uddannet lærer i Danmark og har arbejdet på en dansk folkeskole i 20 år.
 
John er uddannet ingeniør. Som amerikaner kan John dokumentere, at han har engelsk som sit modersmål.

De grundlæggende krav

De kan søge om familiesammenføring efter de danske regler, fordi Kirsten er dansk statsborger, de er begge over 24 år, og deres vielsesattest dokumenterer, at de er gift. Så de opfylder de grundlæggende krav.

Men Kirsten og John skal også tilsammen opfylde fire ud af de seks integrationskrav, før deres ansøgning kan blive godkendt.

De seks integrationskrav

Kirsten opfylder danskkravet, da han har gået i dansk folkeskole Hun opfylder også uddannelseskravet, da hun er uddannet folkeskolelærer i Danmark og har arbejdet som lærer i Danmark i 20 år. Hun opfylder altså tre af de fire krav.
 
Det faktum, at Kirsten er gået på pension i USA, har ikke nogen betydning, da integrationskravet om beskæftigelse for den danske ægtefælle udelukkende bygger på fem års fuldtidsbeskæftigelse i Danmark. Det behøver ikke at have været fem år i streg eller de seneste fem år forud for ansøgningstidspunktet. 

John er – ligesom Kirsten – pensioneret, men han er oprindeligt uddannet ingeniør i USA og har arbejdet som ingeniør, til han blev pensioneret. Da han har nået pensionsalderen i USA og arbejdede indtil dette tidspunkt, så opfylder han faktisk beskæftigelseskravet, da der her er en undtagelse for pensionister.
 
Undtagelsen går mere specifikt ud på, at hvis den udenlandske ægtefælle har opnået pensionsalderen i bopælslandet, da pensionsårerne bliver medregnet som arbejdsår, så længe man var i fuldtidsbeskæftigelse op til man nåede pensionsalderen. Som amerikaner har John engelsk som modersmål og kan dokumentere det. Han opfylder altså også tre af de seks krav.

Så tilsammen opfylder Kirsten og John faktisk flere end fire af de seks krav, som de skal.

Andre krav, som også skal opfyldes

Kirsten og John opfylder også følgende krav:
– John har besøgt Danmark flere gange.
– Parret har en egnet bolig til rådighed i Danmark.
– Kirsten har ikke modtaget offentlig forsørgelse fra Danmark de sidste 3 år.
– Parret kan stille den økonomisk sikkerhed på ca. 100.000 kr.
 
Derudover går John til dansk for at kunne bestå danskprøver på begynderniveau efter henholdsvis 6 og 9 måneders ophold i Danmark


Telefon

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål angående familiesammenføring, kan du skrive til famsam@danes.dk

Du kan også ringe til os på (+45) 3332 0913
Mandag: 9 – 16
Tirsdag: 9 – 16
Onsdag: LUKKET
Torsdag: 9 – 16
Fredag: 9 – 16