Familiesammenføring efter 2022-praksis

Bliv klogere på betydningen af EU-dommen fra 2022

Familiesammenføring efter 2022-praksis

I maj 2022 traf EU-domstolen en ny afgørelse i de forenede sager C-451/19 XU og C-532/19 QP, som skabte en helt ny retsstilling på familiesammenføringsområdet. Afgørelsen betyder, at en familie, som består af en dansk forælder, en tredjelandsforælder og et eller flere mindreårige danske børn, lettere kan flytte til Danmark, fordi opholdstilladelsen udstedes på baggrund af forholdet mellem tredjelandsforældren og barnet.  

De tre krav

Der er tre krav, som alle skal være opfyldt, hvis I ønsker at søge familiesammenføring efter 2022-praksis.

Her forklarer jurist Karoline Blyt de ændringer, som den nye 2022-praksis betyder for jer.

Krav for at søge familiesammenføring efter 2022-praksis

Det er af hensyn til barnets tarv og opvækst, at de udenlandske forældre kan få en opholdstilladelse til Danmark. De danske myndigheder antager nemlig, at den danske såvel som den udenlandske forælder begge tager sig af barnet – både i form af den følelsesmæssige og økonomiske forsørgelse. Dermed er der tale om et kvalificeret afhængighedsforhold mellem barnet og begge forældre. 

Fælles

Fælles barn betyder, at I er forældre til og har barnet sammen. Hvis en af jer har et barn fra et tidligere forhold med en anden partner, er dette barn et særbarn, og det opfylder ikke kravet om at være et fælles barn.  

Hvis barnet ikke er biologisk fælles, men den ene ikke-biologiske forælder har adopteret, eller I har adopteret barnet sammen, vil der være tale om et juridisk anerkendt fælles barn, som opfylder kravet.  

Mindreårig

Mindreårig betyder, at barnet skal være under 18 år gammel.  

Dansk statsborger

Børn, der er født efter den 1. juli 2014 af en dansk far, mor eller medmor*, er født danske statsborgere, uanset hvor i verden de er født.  

Hvis dit barn er født inden 1. juli 2014, skal du gå ind her og tjekke, om dit barn er født dansk statsborger.  

Det er dit ansvar at dokumentere, at dit barn er født dansk statsborger. Det kan f.eks. gøres ved at fremvise et dansk statsborgerretsbevis eller et dansk pas på barnet.  

*Medmor skal være biologisk involveret.

Hvem kan ikke gøre brug af familiesammenføring efter 2022-praksis?

Familiesammenføring efter 2022-praksis kan kun benyttes i tilfælde med en dansk forælder og en tredjelandsforælder. Hvis der er tale om to danske forældre, eller at den udenlandske forælder er EU-borger, er familiesammenføring efter 2022-praksis ikke relevant.