Familiesammenføring efter EU-reglerne

Bliv klogere på EU-reglerne

Familie på kornmark
Familiesammenføring udenlandsk par
Betingelserne for at opnå familiesammenføring efter EU-reglerne kan virke lempeligere end de danske regler, idet der ikke er krav om f.eks. uddannelse og bankgaranti. Som dansk statsborger er du også EU-borger, men dine EU-rettigheder bliver først ”aktiveret”, når du opholder dig i et andet EU-land. Derfor skal du – for at bruge EU-retten til familiesammenføring – som udgangspunkt have opholdt dig i et andet EU-land i en længere periode, før du kan vende hjem til Danmark med din udenlandske partner.

Krav om grænseoverskridende element

For at EU-retten aktiveres, skal der være et såkaldt ”grænseoverskridende element”. Det vil sige, at du som dansk statsborger skal have været over grænsen til et andet EU-land for, at du har udnyttet din ret til fri bevægelighed inden for EU. Du kan altså ikke få familiesammenføring efter EU-reglerne, hvis du kun har været i Danmark og kun har haft aktiviteter her.

1. Som EU-borger har du udnyttet din ret til fri bevægelighed i et andet EU-land

Det er et krav for at få familiesammenføring efter EU-retten, at du er tilhører mindst en af nedenstående kategorier. Du skal derfor i et andet EU-land have været

  • arbejdstager (mindst 10-12 timers arbejde om ugen i mindst 10 sammenhængende uger)
  • selvstændig erhvervsdrivende
  • tjenesteyder
  • udstationeret
  • studerende
  • en person med tilstrækkelige midler.
2. Du har haft “faktisk” og “reelt” ophold i det andet EU-land

For at have udnyttet din ret til fri bevægelighed skal du faktisk og reelt være flyttet til et andet EU-land, hvilket betyder, at du og din partner skal kunne dokumentere, at I har haft en etableret hverdag i det andet EU-land.

3. Din partner skal være sammen med dig i det andet EU-land

Det er et krav, at din partner har opholdt sig i det andet EU-land sammen med dig. Der er dog ikke krav om, at partneren skal være der under hele dit ophold.

4. Du skal fortsætte dine EU-retlige aktiviteter indtil kort tid før hjemkomsten

Det betyder, at hvis du fx har været arbejdstager under opholdet i det andet EU-land, skal du fortsætte med at arbejde og bo i det andet EU-land indtil kort tid før ankomsten til Danmark.

Børn

Familiesammenføring for børn efter EU-reglerne er for dig, der er dansk statsborger og dermed EU-borger, og har boet i et andet EU-land end Danmark sammen med dit barn, der ikke er EU-borger. Barnet kan enten være dit eget eller din ægtefælle/partners, som også vil flytte til Danmark sammen med jer. Du skal have boet i et andet EU-land i mindst 3 måneder sammen med barnet for at have udnyttet din ret til fri bevægelighed og dermed gøre brug af EU-reglerne til familiesammenføring i Danmark.

Hvis dit barn selv er EU-borger, vil de kunne EU-registrere sig selvstændigt. Læs mere under EU-registrering.

Hvis du sidder i udlandet og overvejer at flytte hjem til Danmark sammen med dine udenlandske familiemedlemmer, skal du søge om familiesammenføring.

Du kan enten søge om familiesammenføring efter de danske nationale regler eller efter de EU-retlige regler, alt efter hvilke betingelser I opfylder.