Sagsbehandling om EU-registrering

Få hjælp til de spørgsmål, som indgår i ansøgningen til EU-registrering

EU-Registrering

Som statsborger i EU/EØS eller Schweiz kan du frit flytte rundt i EU. Hvis du tager ophold i mere end tre måneder, er det vigtigt, at du EU-registrerer dig. Ved at blive EU-registreret i Danmark kan du blive registreret i folkeregisteret og dermed også dækket af den danske offentlige sygesikring.

Ophold i et andet EU-land

Som EU-borger skal du have en grund til at tage ophold i et andet EU-land. Typisk vil det være for at studere eller arbejde. Nedenunder er de fem forskellige opholdsgrundlag, man kan have som EU-borger:

Arbejdstager

Hvis du har fundet arbejde i Danmark, kan du blive registreret som arbejdstager. Det er et krav, at dit
arbejde er faktisk og reelt, altså at du udfører arbejde for en arbejdsgiver efter dennes anvisninger og får løn for det. Dertil er det et krav, at din ansættelsesperiode er på mindst 10-12 uger, og at den ugentlige arbejdstid er på mindst 10-12 timer. Når du ansøger om EU-registrering som arbejdstager, skal der derfor foreligge en arbejdsgivererklæring fra din arbejdsgiver i Danmark.

Studerende

Hvis du er optaget på en uddannelsesinstitution i Danmark på gymnasialt niveau eller højere, kan du blive
registreret som studerende. Betingelserne er, at du er indskrevet på en enten privat eller offentlig
uddannelse i Danmark på mindst gymnasialt niveau, at du kan forsørge dig selv, og at du er studieaktiv. Betingelsen om, at du kan forsørge dig selv, betyder, at du ikke må modtage fx kontanthjælp, men du må gerne modtage SU og dagpenge.

Selvstændig erhvervsdrivende

Du kan registrere dig som selvstændig erhvervsdrivende, hvis du har etableret og driver din egen
virksomhed i Danmark. Virksomheden skal være etableret og registreret i Danmark, og du skal være
(med)stifter og drive virksomheden i det daglige.

Person med tilstrækkelige midler

Du kan blive registreret som person med tilstrækkelige midler, hvis du kan forsørge dig selv og dine evt. medfølgende familiemedlemmer i al den tid, du/I ønsker at være bosiddende i Danmark. I praksis skal du kunne bevise, at du kan forsørge dig selv i det første år.

Familiemedlem til en EU-borger

Som udgangspunkt kan du blive registreret som medfølgende familie til en EU-borger, hovedpersonen, hvis du er ægtefælle/partner eller barn under 21 år. Dette gælder både for familiemedlemmer som er EUborger eller tredjelandsborger. Hovedpersonen skal have sin egen selvstændige grund til ophold i Danmark, fx arbejdstager.

EU-registrering – kontaktformular

Kontaktformularen tager udgangspunkt i de spørgsmål, som indgår i ansøgningen til EU-registrering. Nogle af spørgsmålene kan være komplekse. Derfor anbefaler vi, at du læser betingelserne for EU-registrering ovenfor, inden du udfylder kontaktformularen.