udrejse

Third Culture Kids

Third Culture Kids: når ‘hjem’ er her, der og alle vegne Et Third Culture Kid (TCK) – altså et barn af flere kulturer, i mangel på en mere korrekt oversættelse – er et barn, der er opvokset uden for forældrenes hjemland. Dem møder vi i sagens natur mange af hos Danes Worldwide. De TCK’ere, som…