Learning Centers

Holdundervisning i dansk med en lokal lærer

Børn der lærer dansk på et learning center

Et Learning Center er udlandsdanske børns mulighed for at modtage holdundervisning i dansk med en lokal lærer. I undervisningen bruger eleverne Danes Worldwides onlineundervisning.

Hvordan bliver et Learning Center til?

Danes Worldwide står for udvikling og fremstilling af undervisningsmaterialer og evt. sparring med den lokale lærer.

Ud over undervisningsmaterialer er der brug for følgende for at etablere et Learning Center:

 • minimum 5 elever, som deltager i undervisningen
 • en lærer, der kan stå for undervisningen
 • en administrativ person, der kan stå for fx tilmeldinger (kan være læreren)
 • lokale til undervisning
 • stabil adgang til wi-fi og gerne mulighed for at vise vores Danes-film på storskærm. I filmene præsenterer vores lærere forskellige aspekter af dansk kultur i bred forstand

Undervisningsmateriale

Undervisningsmaterialerne er udviklet specifikt til undervisning af udenlandsdanske børn i danskfaget, dvs. til at arbejde med dansk sprog og litteratur. Der er fokus på læsning, skriftlig fremstilling, analyse og fortolkning samt mundtlig formidling.

Materialerne henvender sig til børn i alderen 6-17 år med et nogenlunde alderssvarende dansk – svarende til elever, der går i 0.-9. klasse i den danske folkeskole.

Indhold

 • Hver uge i 40 uger åbner der nye opgaver.
  Opgaverne tager ca. 1½ til 2½ timer at løse, alt efter klassetrin og danskkundskaber. De ældste elever kan dog i perioder forvente et ugentligt tidsforbrug op til tre timer
 • Online adgang til alle tekster, film mm., der skal bruges i undervisningen
 • Fire årlige Danes-film, der produceres til undervisning af udenlandsdanske børns forståelse af dansk kultur, natur og historie
 • Personligt UNI-login til både elever og lærer med adgang til frilæsningsbøger og grammatikopgaver samt læse- og staveprøver

Støttet af UVM

Undervisningen er støttet af Undervisningsministeriet. Den følger undervisningsplanen for faget dansk og lever op til Fælles Mål. Der er mulighed for at afslutte med den officielle 9.-klasseprøve på Den Danske Sommerskole.

Spørgsmål?

Vil du vide mere om Learning Centers og muligheden for at oprette et i din by? Så kan du kontakte vores undervisningschef Anja Kjær.