Høringssvar om ændring af udlændingeloven og lov om danskuddannelse

Danes Worldwide har skrevet et høringssvar til Udlændinge- og Integrationsministeriet. Det kommenterer på ministeriets forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

høringssvar

Danes Worldwide har skrevet et høringssvar til Udlændinge- og Integrationsministeriet. Det kommenterer på ministeriets forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

danes worldwide, mærkesager

Vores mærkesager

Danes Worldwide arbejder for at sikre de globale danskeres stemme på alle de politikområder, som påvirker danske statsborgere. Med debatindlæg og kommentarer i de store dagblade søger vi at skabe debat om de problemstillinger, som påvirker globale danskere.

Det kæmper vi for