EU-Kommissionen arbejder allerede på at tiltrække talent fra Danmark. Vi kan sagtens gøre mere for at løse vores dele af opgaven, skriver Michael Bach Petersen og Sara Vergo.

Danske embedsmænd er underrepræsenterede i EU, og det bliver vi nødt til at lave om på

Antallet af danskere, der arbejder i EU-institutionerne, er alt for lavt, og det er gået i den forkerte retning i mange år. Vi har brug for en bred indsats, så Danmark kan forblive velrepræsenteret, skriver Sara Vergo og Michael Bach Petersen.

EU flag

EU-Kommissionen arbejder allerede på at tiltrække talent fra Danmark. Vi kan sagtens gøre mere for at løse vores dele af opgaven, skriver Michael Bach Petersen og Sara Vergo.

Debatindlæg af Sara Vergo, Formand for Djøf, næstformand for Akademikernes A-Kasse og Michael Bach Petersen, Generalsekretær, Danes Worldwide, direktør, Den Danske Sommerskole. Debatindlægget er bragt på altinget.dk den 28. maj 2024.

Ud fra EU’s personalevedtægt skal det tilstræbes, at ansatte i EU-systemet udvælges, så alle lande er inkluderet i arbejdet. EU-Kommissionen har et mål om, at der bør være knap to procent danske ansatte på de forskellige niveauer i EU-systemet, men på de laveste niveauer af karrierestigen i EU, herunder midlertidige ansættelser, er der under 0,5 procent danskere.

Det siger sig selv, at det er helt centralt, at der er danske embedsmænd i EU-institutionerne, der kan præge arbejdet med danske perspektiver og løsninger, og som har kendskab til eksempelvis danske arbejdsmarkedsforhold.

Der bør derfor sættes ind for, at flere – særligt unge – danskere søger mod EU for at genskabe den fødekæde af yngre embedspersoner, som senere kan avancere til lederroller. Regeringen bør desuden arbejde for at placere flere fra det danske embedsværk i seniorstillinger i EU, så vi forbliver velrepræsenterede på ledelsesgangene.

Djøf afholder årligt informationsarrangementer med både Udenrigs- og Finansministeriet for at inspirere flere til at søge mod EU. Vi har mange medlemmer i vores Djøf Belgien netværk. De fortæller, at en EU-karriere er både givende og spændende, da man præger beslutninger, der berører millioner af mennesker.

Offentlige arbejdspladser bør gå forrest i at anerkende kandidater med EU-erfaring, hvis de vender tilbage til Danmark

Sara Vergo og Michael Bach Petersen
Hhv. formand, Djøf og generalsekretær, Danes Worldwide

Kommissionen gør en indsats

Der er ikke ét svar på, hvorfor danskerne ikke søger mod EU. Årsager, som tit fremhæves, er en bøvlet rekrutteringsproces, en løn som ikke er konkurrencedygtig for danskere, manglende kendskab til karrieremuligheder i EU samt en desværre velbegrundet frygt for, at EU-erfaring ikke anerkendes på det danske jobmarked.

I det seneste år har Europa-Parlamentet og Kommissionen taget opgaven på sig med at tiltrække talent fra lande, som er underrepræsenterede i EU – herunder Danmark. Det har ført til en reform af udvælgelsessystemet, samt at der ses på at skabe andre ansættelsesveje – for eksempel gennem flere kontraktansættelser.

I Djøf og Danes Worldwide bakker vi op om indsatsen, men det er for tidligt at vurdere, om den er succesfuld. Og vi kan ikke vente med at handle i Danmark. Vi kan sagtens gøre mere for at løse vores dele af opgaven.

Konkret handling

Djøf og Danes Worldwide foreslår derfor fire initiativer, som skal hjælpe med at vende udviklingen.

Det skal gøres meritgivende at have arbejdet i EU’s institutioner: Faglighed inden for europæisk politik og jura burde stå i høj kurs i virksomheder og organisationer, som befinder sig i krydsfeltet mellem dansk og EU-lovgivning.

Vi foreslår, at offentlige arbejdspladser bør gå forrest i at anerkende kandidater med EU-erfaring, hvis de vender tilbage til Danmark. Men det kræver, at arbejdsgivere udviser en større åbenhed for at ansætte personer med international erfaring.

Vi skal styrke informationsindsatsen om EU-jobs målrettet studerende: Konkret bør man arrangere flere studieture til blandt andet Bruxelles, hvor studerende kan lære om karrieremulighederne i EU. Desuden kan universiteterne invitere flere færdiguddannede til at fortælle om deres europæiske karriere.

Mange danske forældre oplever at skulle igennem en nedværdigende proces for at bevare deres børns danske statsborgerskab, hvis de fødes uden for Danmark 

Sara Vergo og Michael Bach Petersen
Hhv. formand, Djøf og generalsekretær, Danes Worldwide

Flere universiteter har allerede en EU Career Ambassador, som promoverer karriereveje i EU-systemet. Men der er behov for flere initiativer.

Det skal være attraktivt at forblive ansat i EU: Danske ansatte i EU har heldigvis muligheden for at give deres børn skolegang på dansk på Europaskolerne. Desværre oplever forældre, at karaktererne omregnes til for lave karakterer i det danske system.

Det gør det vanskeligt for danske børn på Europaskolerne at komme ind på de mest eftertragtede danske universitetsuddannelser. Det er en udfordring, der optager mange forældre.

Et arbejde i EU må ikke gøre folk til andenrangs-danskere: Mange danske forældre oplever at skulle igennem en nedværdigende proces for at bevare deres børns danske statsborgerskab, hvis de fødes uden for Danmark – eksempelvis i Bruxelles (22-årsreglen).

Derudover oplever danske embedsmænd i EU – modsat deres kolleger fra de andre EU-lande – at de efter otte år uden for Danmark mister deres stemmeret til folketingsvalg, hvormed de sættes uden for indflydelse i Danmark.

Der er altså nok at tage fat på. Skal vi lykkes med at vende udviklingen, kræver det, at vi sætter ind på mange fronter, og at både universiteter, arbejdsgivere og politikere tager ansvaret på sig. Djøf og Danes Worldwide står klar til at hjælpe.