Vi taler udlandsdanskernes sag

danes worldwide, mærkesager

En af vores fornemmeste opgaver er at tale medlemmernes sag over for politikere og andre beslutningstagere. Det gør vi fx ved at holde møder med ministre og andre folketingsmedlemmer, ligesom vi er aktive i den offentlige debat i medierne og derigennem med til at påvirke den politiske dagsorden.

Skal vi også tale din sag?