Bliv repræsentant for Danes Worldwide

kvinde i storby

Bindeled for andre udlandsdanskere

Som repræsentant for Danes Worldwide har du en nøgleposition som bindeled mellem foreningen og medlemmerne. Vores repræsentanter er synlige figurer, der dels er i stand til at hjælpe danskere i lokalområdet, og dels kan fortælle os, hvordan vi bedst servicerer vores medlemmer.

Danes Worldwides repræsentanter kan bl.a. være med til at

 • skabe personlig kontakt til nytilflyttede medlemmer og hjælpe dem til rette; dvs. svare på konkrete spørgsmål og orientere om lokale forhold, som er vigtige at kende til i dit lokalområde, samt introducere til netværk i området
 • bistå medlemmerne med råd og vejledning om det at være udedansker. Både hvad angår praktiske problemer, som du umiddelbart kan hjælpe med, og når det gælder mere komplicerede sager, hvor du kan formidle en kontakt til sekretariatet, som så tager sig af den videre sagsbehandling
 • støtte og udbrede kendskabet til Danes Worldwides arbejde for bedre rettigheder for danskere, som bor og arbejder i udlandet samt rekruttere nye medlemmer til organisationen.
 • formidle eventuelle ønsker og behov fra medlemmer videre til sekretariatet
 • viderekommunikere nyheder og vigtige informationer om dit lokalområde til andre medlemmer og sekretariatet
 • sikre, at foreningen er kendt af lokale myndigheder, organisationer, klubber, virksomheder og institutioner. Det betyder fx, at du besøger den danske ambassade/repræsentation, fortæller om foreningens arbejde, tager initiativ til et samarbejde og sørger for, at der i fremtiden er en god kontakt

Danes Worldwides sekretariatet står naturligvis klar til at støtte dig i dit arbejde som repræsentant.

Vi sørger for at:

 • give dig besked, når vi får et nyt medlem i dit område. Vi orienterer dig om navn og adresse, så du kan kontakte den pågældende for at byde velkommen
 • sende dig relevant materiale i form af eksemplarer af DANES, brochurer, plakater o.a.
 • udarbejde materiale, du har brug for i dit området
 • støtte dig i at etablere et konstruktivt samarbejde med vores samarbejdspartnere som fx ambassader, kirker, lokale nationale foreninger, DABGO og andre nyttige netværk
 • du i Danmark får direkte kontakt til sekretariatet og vores netværk – herunder vores ekspertpanel
 • sende dig Repræsentantnyt ca. hver anden måned
 • udarbejde skabeloner til velkomstbreve mv.

Vær opmærksom på, at du som repræsentant skal være medlem af foreningen.

Søg om at blive repræsentant

Spørgsmål? 

Har du nogle spørgsmål vedrørende ansøgningen, så må du endelig kontakte sekretariatet på danes@danes.dk eller tlf. +45 3332 0913.