Bliv repræsentant

Vores vigtige ambassadører ude i verden

kvinde i storby

Som repræsentant for Danes Worldwide har du en nøgleposition som bindeled mellem foreningen og medlemmerne. Vores repræsentanter er synlige figurer, der dels er i stand til at hjælpe danskere i lokalområdet, og dels kan fortælle os, hvordan vi bedst servicerer vores medlemmer.

Samtidig får du selv mulighed for at øge dit netværk, både fagligt og personligt. Og du får mulighed for at udbygge dine kompetencer inden for fx samarbejde, koordinering og kommunikation.

Personlig kontakt

Skab personlig kontakt til nytilflyttede medlemmer og hjælpe dem til rette; dvs. svare på konkrete spørgsmål og orientere om lokale forhold, som er vigtige at kende til i dit lokalområde, samt introducere til netværk i området

Råd og vejledning

Bistå medlemmerne med råd og vejledning om det at være global dansker. Både hvad angår praktiske problemer, som du umiddelbart kan hjælpe med, og når det gælder mere komplicerede sager, hvor du kan formidle en kontakt til sekretariatet, som så tager sig af den videre sagsbehandling

Kendskab til foreningen

Støt og udbred kendskabet til Danes Worldwides arbejde for bedre rettigheder for danskere, som bor og arbejder i udlandet samt rekruttere nye medlemmer til organisationen.

Talerør

Formidle eventuelle ønsker og behov fra medlemmer videre til sekretariatet

Kontakt

Viderekommunikere nyheder og vigtige informationer om dit lokalområde til andre medlemmer og sekretariatet. Det kan være via mail og/eller i lokale grupper på sociale medier.

Udbrede kendskab

Sikre, at foreningen er kendt af lokale myndigheder, organisationer, klubber, virksomheder og institutioner. Det betyder fx, at du besøger den danske ambassade/repræsentation, fortæller om foreningens arbejde, tager initiativ til et samarbejde og sørger for, at der i fremtiden er en god kontakt

Danes Worldwides sekretariatet står naturligvis klar til at støtte dig i dit arbejde som repræsentant.

Vi sørger for at:

  • give dig besked, når vi får et nyt medlem i dit område. Vi orienterer dig om navn og adresse, så du kan kontakte den pågældende for at byde velkommen
  • sende dig relevant materiale i form af brochurer, postkort o.l.
  • udarbejde materiale, du har brug for i dit området
  • støtte dig i at etablere et konstruktivt samarbejde med vores samarbejdspartnere som fx ambassader, kirker, lokale nationale foreninger, handelsforeninger og andre nyttige netværk
  • du i Danmark får direkte kontakt til sekretariatet og vores netværk – herunder vores ekspertpanel
  • udarbejde skabeloner til velkomstbreve mv.

Vær opmærksom på, at du som repræsentant skal være medlem af foreningen.

At være repræsentant for Danes Worldwide er ulønnet arbejde. Det er et tillidshverv, der kræver engagement fra din side – og opbakning fra vores.

Danes Worldwides repræsentanter udnævnes for to år ad gangen af foreningens bestyrelse. Samarbejdet kan forlænges ud over de to år, hvis begge parter ønsker det.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os