Skal dine arvinger betale mindre i arveafgift?

Brug den såkaldte ”30 %-løsning”

Vil du give dine arvinger muligheden for at betale mindre i arveafgift? Og har du samtidig lyst til økonomisk at støtte Danes Worldwides arbejde – bl.a. med politiske mærkesager som stemmeret og familiesammenføring? Så skulle du måske overveje at tænke på os i dit testamente.

Når du dør, er det dine nærmeste, der arver dig. Med undtagelse af din mand eller kone, skal alle dine arvinger betale arveafgift af arven. Det gælder fx samlever, børn, børnebørn, søskende osv.

Drejer det sig om fjernere familiemedlemmer eller venner, skal nogle endda betale helt op til 36,25 % i arveafgift. Og har du ingen arvinger – eller ikke oprettet testamente –  indkasserer staten alt, hvad du efterlader dig.

Opret testamente

Der findes dog en mulighed for, at dine arvinger kan gøre arveafgiften betydeligt mindre. Det kræver blot, at du opretter et testamente, hvor du bruger den såkaldte ”30 %-løsning”. Det vil sige, at du donerer 30 % af din formue til en godkendt, velgørende forening – som fx Danes Worldwide.

Til gengæld betaler Danes Worldwide arveafgiften for de resterende 70 % af arven. Det betyder, at dine arvinger på den måde kun giver afkald på 30 % af arven frem for at betale den normale arveafgift på 36,25 %.