Resultater

Gennem tiden er vi lykkes med at skabe flere konkrete resultater til gavn for globale danskere

Med udgangspunkt i Danes Worldwides politiske mærkesager arbejder vi aktivt for at sikre de globale danskeres rettigheder i Danmark.

De væsentligste resultater af Danes Worldwides politiske indsats de seneste år finder du her:

2023
  • Justering af Danske Banks gebyr for kunder i EU/EØS fra 100 DKK pr. mdr. til 9 DKK pr. mdr.
  • SMV-regeringsudspil om indførelse en ny opholdsordning, hvor danskere, der vender hjem til Danmark med medfølgende familie, fremover skal kunne søge under de samme vilkår som udlændinge, der får arbejds- og opholdstilladelse i Danmark, samt nedsættelse af bankgarantien fra 113.000 til 57.000 dkk og justering af sprogkravet.
2022

Tre af Danes Worldwides mærkesager var indeholdt i SVM-regeringsgrundlaget:

  • “Igangsætte en redegørelse for, om der er mulighed for inden for grundloven at udvide stemmeretten for udlandsdanskere.”
  • ”Justere sprogkravet for den herboende i forbindelse med familiesammenføring samt halvere bankgarantien ved ansøgning om ægtefællesammenføring.”
  • ”Give udlandsdanskere, der har etableret sig i udlandet, samme muligheder for at tage deres familie med til Danmark som udenlandske arbejdstagere, der kommer til Danmark for at arbejde. Det skal ses i lyset af, at danskere, som rejser ud i verden, bidrager til innovation og til et stærkt dansk erhvervsliv.”
2020 – 2021

COVID-19 – lempelse af indrejseregler for globale danskere og deres udenlandske ægtefæller og partnere, adgang til dansk vaccinationsprogram og midlertidig skattelempelse i foråret 2020 for globale danskere ”fanget” i Danmark.

2015

Indførelse af dobbelt statsborgerskab samt muligheden for generhvervelse af dansk statsborgerskab.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os