“Politikerne får svært ved at ignorere os”

Citatet stammer fra Ana d’Auchamp, som er medlem af Danes Worldwide. For første gang har hun valgt at engagere sig direkte i foreningens politiske arbejde. Det sker i forbindelse med forberedelserne til De Globale Danskeres Parlament.

Mange bække små gør en stor å.

Det særlige, danske ordsprog bruges til at illustrere, at mange små bidrag eller anstrengelser tilsammen kan føre til noget stort og betydningsfuldt. Ordsproget er også helt i tråd med, hvorfor Ana d’Auchamp engagerer sig i Danes Worldwides politiske arbejde.

”Jo flere der råber op, desto større chance er der for at skabe forandring,” siger Ana d’Auchamp, der er håbefuld og indigneret – på egne og andres vegne.

De følelser bliver brugt som benzin i arbejdet med at sætte dagsordenen for De Globale Danskeres Parlament.

”Jeg engagerer mig, fordi jeg helt oprigtigt synes, at Danmark går glip af et potentiale. Danskere i udlandet er en kæmpe ressource, og derfor føles det bare helt rigtigt, at vi samler og systematiserer vores fortællinger, så politikerne ikke kan undgå at tage stilling til problematikkerne,” siger hun.

Afsæt i egne erfaringer

Ana d’Auchamp er uddannet design and innovation engineer fra DTU og arbejder til dagligt med innovation og strategi i flere globale virksomheder fra sit hjem i Colorado, USA. Som barn af dansk-spanske diplomatforældre har hendes opvækst været præget af ophold i mange forskellige lande. Den internationale baggrund har givet hende en unik forståelse for de udfordringer, som Parlamentet skal være med til at belyse. Hendes brede erfaring og dybe indsigt gør hende til en stærk stemme, der kan bidrage til at skabe meningsfulde forandringer og bringe vigtige perspektiver til bordet.

“Min far, der har promoveret Danmark og danske interesser igennem 35 år, kan ikke stemme nu, hvor han er pensioneret. Mine nevøer og niecer, der er født i udlandet, risikerer at miste deres statsborgerskab. Jeg har selv skullet forsvare min baggrund og uddannelse i flere sammenhænge i Danmark, og nu er jeg gift med en amerikaner. Det medfører også diverse barrierer, hvis vi på et tidspunkt skulle ønske at flytte hjem,” siger Ana d’Auchamp.

Som ung, hjemvendt udlandsdansker har hun skullet tilpasse sig det danske skolesystem og senere arbejdsmarked. Hun kom med eksamenspapirer fra England og havde en anden kulturel baggrund end mange af de jævnaldrende skolekammerater. Dengang var det lidt ensomt, men nu oplever hun i den grad, at der er et stort netværk af ligesindede.

“Man kan godt føle sig lidt alene med sine udfordringer, så at mærke et fællesskab og en støtte har været rigtig rart, ligesom det har været fantastisk at møde andre med en mening om emnet. Jeg har skrevet om Parlamentet på LinkedIn og er overrasket over den store opbakning og over, hvor mange der har oplevet lignende udfordringer,” siger hun.

Et policy paper bliver til

Som forberedelse til De Globale Danskeres Parlament er der blevet nedsat fem arbejdsgrupper, hvor Ana d’Auchamp er en del af gruppen De yngre generationers tilknytning til Danmark.

I hver arbejdsgruppe er der 3-7 medlemmer, alle med forskellig baggrund og kompetencer. De fem grupper er emneinddelt:

  • Hjemvenden til Danmark
  • De yngre generationers tilknytning til Danmark
  • Statsborgerskab
  • Forhold for danskere ansat i internationale organisationer
  • Stemmeret

Grupperne har samlet deres konklusioner i et såkaldt policy paper, hvor de selv har besluttet, hvordan de ville gribe opgaven an.

Første skridt var en overordnet brainstorm, hvor alle tanker og frustrationer kom på bordet. Siden har de kategoriseret udfordringerne, researchet individuelt og skrevet løsningsforslag ned i samarbejde med sekretariatet og fagfolk med særlig viden på området. Arbejdet er foregået online med respekt for hinandens tidszoner og andre forpligtelser.

Resultatet af gruppernes arbejde bliver præsenteret for de danske politikere den 28. august i Christiansborgs Fællessal.

De Globale Danskeres Parlament

Vær med, når Danes Worldwide samler politikere, eksperter og globale danskere på Christiansborg for at diskutere de mange problemstillinger, som globale danskere oplever i forhold til Danmark.

Alle kan deltage i debatten på dagen, hvor der bl.a. vil blive diskuteret stemmeret og dansk statsborgerskab.

Læs mere her

Alle kan bidrage

“Jeg har i den grad fået blod på tanden i forhold til at engagere mig. Det har jo vist sig, at politik er rigtig sjovt! Nu skal det bare rykke noget, men det tror jeg også virkelig på. Casene taler for sig selv, så politikerne får altså svært ved at ignorere os,” siger hun.

Ligesom mange af de andre deltagere i arbejdsgrupperne har hun begrænset erfaring med at lave politik, men det har ikke været en hindring, og det synes hun heller ikke, det skal være, hvis andre får lyst til at tage del i det politiske arbejde. Tværtimod er det faktisk bare positivt, at det er ægte mennesker med virkelige problemer, der kommer på banen.

“Hvis andre overvejer at engagere sig, synes jeg helt sikkert, de skal gøre det! Vi er de eneste, der kan komme med udlandsdansker-perspektivet og den menneskelige erfaring. Og så er der hjælp at hente til de politiske formuleringer, så det skal man ikke være bekymret for,” siger hun.

Der er rig mulighed for at tage del.

Tanken med De Globale Danskeres Parlament er nemlig, at det skal være en tilbagevendende begivenhed, hvor de globale danskere får en politisk stemme til drøftelse af de vigtigste problemstillinger i forhold til Danmark.

Sådan kan du tage del

  • Deltag på Parlamentet den 28. august – enten fysisk (venteliste) eller online. Du kan tilmelde dig her.
  • Spred budskabet, historierne og din egen mening på f.eks. sociale medier eller i dine netværk. Del meget gerne linket https://www.danes.dk/politik/
  • Ræk ud ved at sende os en mail på danes@danes.dk, hvis du vil være en aktiv del af arbejdet med det næste Parlament. Dit bidrag kan helt sikkert gøre en forskel.