Vores ekspertpanel

Danes Worldwide ekspertpanel

Introduktion til vores eksperter

Danes Worldwide samarbejder med en række eksperter, der står til rådighed for vores medlemmer med hver deres ekspertise. De har særlig viden om – og ofte også personlige erfaringer med – livet som udlandsdansker. 

Vi har valgt eksperterne ud fra, at de er specialister på deres område, erhvervsaktive og ofte selvstændige, så de hele tiden er opdateret med den nyeste viden på feltet.

Hvad skal jeg betale?

Til medlemmer hos Danes Worldwide tilbyder eksperterne en indledende drøftelse til identifikation af dine problemstillinger og vurdering af, om der er behov for yderligere rådgivning. Afklares dine spørgsmål under denne indledende samtale, er rådgivningen gratis.

Konsultationer ud over den afklarende samtale betales af medlemmet selv og efter aftale mellem eksperten og medlemmet. Danes Worldwide er ikke involveret i det videre forløb.

Hvad gør jeg konkret?

Du starter med at sende en henvendelse til jura@danes.dk med dit medlemsnummer og spørgsmål. I de fleste tilfælde kan vores juridiske rådgiver svare på dit spørgsmål og hvis ikke, så bliver spørgsmålet sendt videre til den relevante ekspert.

Hvis du ønsker at sende os fortrolige dokumenter i forbindelse med din henvendelse, så kan du klikke her.

I meget komplekse sager kan vi i sjældne tilfælde henvise direkte til eksperten. Her vil eksperten danne sig et overblik over sagen og give et tilbud på, hvad det vil koste at behandle sagen. Den videre sagsbehandling vil ske via egenbetaling.

Hvis der er spørgsmål af mere personlig karakter, som du ikke ønsker vores juridiske rådgiver involveret i, men kun ønsker at oplyse fx psykolog Mette Nayberg om, så send en mail med dit medlemsnummer og en forklaring af dit ønske til jura@danes.dk eller ring på +45 3332 0913.

Hvornår får jeg svar?

Det afhænger af sagens omfang. De fleste henvendelser kan vi svare på samme dag eller få dage efter, men der kan gå op til to uger i travle perioder.

Er mit spørgsmål fortroligt?

Alle henvendelser behandles absolut fortroligt mellem medlemmet, vores juridiske rådgiver og eventuelt eksperten.

Dog vi vil meget gerne dele nogle af spørgsmålene og svarene med medlemmerne af Danes Worldwide, der måske kan have glæde af svaret. F.eks. i vores nyhedsbrev. Men vi vil altid kontakte dig først og få dit samtykke.
I disse tilfælde vil du også altid blive tilbudt at være anonym. Det er ikke dig som person, der har interesse, men din problemstilling, da den kan være relevant for andre i samme situation.