Vores ekspertpanel

Få rådgivning fra eksperter, som er specialiseret i forhold for udlandsdanskere.

Danes Worldwide ekspertpanel

Kontakt vores eksperter og få hjælp som udlandsdansker

Danes Worldwide samarbejder med en række eksperter, der står til rådighed for vores medlemmer med hver deres ekspertise. De har særlig viden om – og ofte også personlige erfaringer med – livet som udlandsdansker. 
Vi har valgt eksperterne ud fra, at de er specialister på deres område, erhvervsaktive og ofte selvstændige, så de hele tiden er opdateret med den nyeste viden på feltet.
Skat: Morten Neumann

Morten Neumann har 11 års erfaring i rådgivning af privatpersoner, der flytter til/fra Danmark samt virksomheder som ind/-udstationerer medarbejdere.

Han har i de seneste år fokuseret på at rådgive personer og optimere vedr. international skat, social sikring, pension, investeringer mv.

Morten er Senior Manager i revisions- og rådgivningshuset Deloitte

Pension: Michael Thomsen

Michael Thomsen er chefkonsulent i Danske Banks skatteafdeling, hvor han primært rådgiver om pension, investering og køb og salg af fast ejendom. 

Michael Thomsen vejleder om pension, investering og køb og salg af fast ejendom – ikke mindst for de kunder, som bor eller skal bo i udlandet eller udlændinge, som kommer til Danmark.

Jura: Michael Møller Nielsen

Michael Møller Nielsen er specialiseret inden for arbejdsret, herunder international arbejdsret og udlændinges ret til arbejde i Danmark.

Michael er advokat og leder af ansættelsesret i advokatfirmaet Lund Elmer Sandager.

Michael er specialiseret inden for arbejdsret, herunder international arbejdsret og udlændinges ret til arbejde i Danmark. Han vejleder desuden om køb og salg af fast ejendom, lejeret og skatteretlige spørgsmål forbundet med at flytte ud og ind af Danmark samt generelle erhvervsretslige forhold.

Kultur og international flytning: Lene Rindom

Lene er Culture and Relocation Specialist og hjælper familier med rådgivning om kulturforskelle og internationale flytninger.
Lene er seniorkonsulent hos MindLab Global Solutions og Aperian Global.

Lene leverer kulturtræning og rådgivning vedrørende ud – og hjemstationering, samt indstationering. Hun har siden 1998 specialiseret sig i at hjælpe familier og børn, der er på vej til et nyt land, med at forstå kulturen og minimere det kulturchok og de udfordringer, som ofte kommer med en international flytning. Derudover arbejder hun med kulturmødet og det interkulturelle samarbejde.

Bolig: Line Friis-Olsen

Line er uddannet ejendomsmægler og har siden juni 2015 været rådgiver i Købersmægler

Line Friis-Olsen har 12 års erfaring fra sælgers side hos Home. Hun forlod en stilling som ejendomsmæler MDE i Home Gentofte i maj 2015 for at blive køberrådgiver i Købersmægler. Købersmægler tilbyder blandt andet fremvisning af den pågældende ejendom via Skype (video samtale), hvilket giver kunden en god fornemmelse af ejendommen.

Erhvervspsykolog: Mette Nayberg

Mette Nayberg har fokus på din professionelle udvikling og har siden 1991 arbejdet som psykolog med kriser, organisationer, grupper og ledere

Mette Nayberg er cand. psych. fra Århus Universitet, CEO og delejer af Dansk Erhvervspsykologi og Dansk Krisekorps, der tilsammen tæller mere end 500 psykologer.

I forbindelse med ud- eller hjemstationering kan du kontakte Mette Nayberg med erhvervspsykologiske udfordringer, der berører enten dig selv og/eller dine medarbejdere.

Teologi: Torben Elmbæk Jørgensen

Torben Elmbæk Jørgensen er cand.theol fra Århus Universitet, sognepræst i Eskildstrup-Ønslev på Falster og har en fortid i Danske Sømands- og Udlandskirker. 

Torben Elmbæk Jørgensen har en fortid i Danske Sømands- og Udlandskirker, senest som dansk sømandspræst i Hull i England fra 2012-16.

I 16 år arbejdede Torben på sekretariatet for de danske sømands- og udlandskirker og var ofte udstationeret som dansk præst i udlandet. I marts 2016 fik han embede i Folkekirken.

Sikkerhed: Norman Kristiansen

Norman har en baggrund som jægersoldat og har mange års erfaring med rådgivning af danske virksomheder om sikkerhed. 

Norman Kristiansen er partner i Guardian Security Risk Management. Han har en baggrund som jægersoldat og har mange års erfaring med rådgivning af danske virksomheder om sikkerhed under ophold og rejser i udlandet samt hjemtagning af udsatte medarbejdere.

Guardian-Security Risk Management leverer rådgivning, planlægning og uddannelse før udsendelser, krisestøtte under udsendelser og udstationering samt støtte ved repatriering og hjemtagning. Norman Kristiansen svarer på spørgsmål om sikkerhed bl.a. ved forretningsaktiviteter i udlandet.

Forsikring: Martin Von Kiær

Martin von Kiær vejleder Danes Worldwides medlemmer indenfor forsikring generelt og med speciel fokus på international sygeforsikring.

Martin er CEO og grundlægger af Health Insurance Instantly og har selv flere års erfaring som udlandsdansker. Martin von Kiær har arbejdet med forsikring i over 30 år, heraf de sidste 20 med fokus på international sygeforsikring, hvor han har ledet virksomheder i både ind- og udland. Martin er uddannet som Exam. Assurandør og har derudover en MBA.

Skole: Christiane Louise Conradt-Eberlin

Christiane har omfattende viden om skoleområdet og har arbejdet på internationale skoler i udlandet og i Danmark. 

Christiane har været Head of Admissions på Copenhagen International School og er nu Head of Admissions på Ikast-Brande International School samt selvstændig konsulent.

Christiane vejleder om internationalt skolevalg i udlandet og om skolematch på det danske marked ifm. hjemkomst til Danmark – og mange sideordnede spørgsmål, der opstår i den forbindelse.

Boligleje: Daniel Skov

Daniel Skov er cand. jur og arbejder som videnskabelig assistent på Juridisk Institut, Syddansk Universitet i Odense.

Daniel har i mange år beskæftiget sig med lejeret og generel formueret, herunder som rådgiver i det selvstiftede selskab Lejehjælp.dk og som juridisk medarbejder i Huslejenævnet i Randers. Derudover er han forfatter til en del artikler i magasinerne Danske Udlejere og Tidsskrift for Bolig- og Byggeret.

Han tilbyder rådgivning inden for boliglejelovgivning i Danmark og hjælper f.eks. med lejekontrakter, ind- og fraflytningsprocedurer og lejefastsættelse.

Immigration: Jette Heldgaard

Jette Heldgaard er uddannet Cand.merc.int fra Handelshøjskolen i København suppleret med en Master i Human Ressources Management samt kurser i psykologi og coaching.

Jette har de sidste 12 år arbejdet med mange aspekter af ud- og indstationering som kulturtræner og senere konsulent.

Hun vejleder bl.a. medfølgende ægtefæller i CV-skrivning samt jobsøgning i Danmark såvel som i udlandet.

International ledelse: Henry Zinglersen

Henry Zinglersen er uddannet cand. merc. i International HRM fra Handelshøjskolen i København. Han arbejder i dag som International Management Coach med ledere, ledergrupper og organisationer som målgruppe.

Henry er CEO og Partner i konsulentfirmaet MindLab Global Solutions.

Henry har primært fokus på International Business Coaching og Repatriation Coaching for udstationerede/hjemvendte ledere og medarbejdere, samt Multinational Leadership Team Coaching for internationale ledergrupper og teams. Henry faciliterer det internationale samarbejde og strategic alignment i multinationale organisationer.

Flytning: Victor Helgogaard

Victor Helgogaard vejleder om alt fra enkle flytteopgaver til komplekse logistiske operationer.
Victor er tilknyttet det danske flyttefirma MF Interlogistics og har over 10 års erfaring med globale flytninger og logistik.

MF Interlogistics er en veletableret og anerkendt virksomhed med fokus på at levere internationale flytteløsninger til private og erhvervskunder både før, under og efter en flytning.

Via et stærkt internationalt flyttenetværk har Victor og MF Interlogistics dannet alliance med anerkendte flyttepartnere verden over, som sikrer, at den rigtige flytteløsning findes til den individuelles behov.

Familiens trivsel: Center for Familieudvikling

Center for Familieudvikling er en non-profit NGO som er specialiseret i familierelationer, psykisk trivsel og forebyggelse med særligt fokus på parforhold, forældresamarbejde efter skilsmisse, børns trivsel samt psykisk sårbarhed.

Centret har solid erfaring med at støtte udsendte og deres familier. I centrets Kompetenceenhed for udstationerede tilbyder de rådgivning før, under og efter en udstationering. Og enheden har et beredskab, der står klar med psykologstøtte og psykiatrisk behandling, hvis der opstår et akut behov, imens man opholder sig fjernt fra Danmark.

Grupper for Third Culture Kids
Mange børn, der vender tilbage til Danmark efter forældrenes udstationering oplever, at det kan være svært at finde sig til rette, både kulturelt og socialt. De kan genkende sig i det, man kalder Third Culture Kids; de er vokset op i flere kulturer, og det kan være svært at vide, hvor ’hjemme’ er.

Center for Familieudvikling har derfor udviklet et særligt tilbud for Third Culture Kids i alderen 9-14 år. Her mødes børn i grupper i enten København eller Aarhus og snakker med ligesindede om det at være barn af flere kulturer. Børn af medlemmer af Danes Worldwide kan gratis deltage i disse grupper.

Læs mere om datoer og tilmelding her

Lukket Facebookgruppe for teenagere
Som et særligt tilbud til de større børn og unge (13-29 år) har Center for Familieudvikling etableret en lukket Facebookgruppe. Gruppen hedder TCK Danmark

Via gruppen kan unge udveksle erfaringer med at være opvokset i flere kulturer, og via gruppen inviterer Centeret ved behov til fysiske cafémøder.

Alle interessede teenagere kan melde sig ind i gruppen her

Gratis partelefon
Hvis det er blevet svært at kommunikere som par og konflikterne i parforholdet tager overhånd, tilbyder Center for Familieudvikling gratis og anonym telefonrådgivning. Rådgiverne ved telefonen er uddannede hos Center for Familieudvikling.

Se mere og find telefonnummer og telefontider her

På vej ud i verden?
Inden I som par eller familie skal udstationeres, kan det være en god idé at få afstemt forventninger til den nye tilværelse med partneren. Det kan fx ske ved et partjek, hvor I sammen med en terapeut tager temperaturen på jeres fælles styrker og udfordringer.

Som medlem af Danes Worldwide opnår du 10% rabat på et partjek.

Rabat på online samtaler
Center for Familieudvikling tilbyder videosamtaler til udstationerede. Samtalerne kan fx handle om trivslen for enten børnene, parforholdet eller hele familien, eller der kan være brug for særlig støtte i forbindelse med psykisk sårbarhed.

Som medlem af Danes Worldwide opnår du 10% rabat på de første fem videosamtaler.

Står I og skal tilbage til Danmark, får du desuden en gratis hjemkomstplan og særligt undervisningsmateriale, dine børns nye, danske skole kan benytte. Det kan være med til at gøre det nemmere for børnene at falde til i de danske rammer.

Hvordan gør jeg brug af eksperterne?

Du starter med at sende en henvendelse til jura@danes.dk med dit medlemsnummer og spørgsmål. I de fleste tilfælde kan vores jurister svare på dit spørgsmål og hvis ikke, så bliver spørgsmålet sendt videre til den relevante ekspert.

Hvis du ønsker at sende os fortrolige dokumenter i forbindelse med din henvendelse, så kan du klikke her.

I meget komplekse sager kan vi i sjældne tilfælde henvise direkte til eksperten. Her vil eksperten danne sig et overblik over sagen og give et tilbud på, hvad det vil koste at behandle sagen. Den videre sagsbehandling vil ske via egenbetaling.

Hvis der er spørgsmål af mere personlig karakter, som du ikke ønsker vores jurister involveret i, men kun ønsker at oplyse fx psykolog Mette Nayberg om, så send en mail med dit medlemsnummer og en forklaring af dit ønske til jura@danes.dk eller ring på +45 3332 0913

Hvad skal jeg betale?

Til medlemmer hos Danes Worldwide tilbyder eksperterne en indledende drøftelse til identifikation af dine problemstillinger og vurdering af, om der er behov for yderligere rådgivning. Afklares dine spørgsmål under denne indledende samtale, er rådgivningen gratis.

Konsultationer ud over den afklarende samtale betales af medlemmet selv og efter aftale mellem eksperten og medlemmet. Danes Worldwide er ikke involveret i det videre forløb.

Hvornår får jeg svar?

Det afhænger af sagens omfang. De fleste henvendelser kan vi svare på samme dag eller få dage efter, men der kan gå op til to uger i travle perioder.

Er mit spørgsmål fortroligt?

Alle henvendelser behandles absolut fortroligt mellem medlemmet, vores juridiske rådgivning og eventuelt eksperten.

Dog vi vil meget gerne dele nogle af spørgsmålene og svarene med medlemmerne af Danes Worldwide, der måske kan have glæde af svaret. F.eks. i vores nyhedsbrev. Men vi vil altid kontakte dig først og få dit samtykke.
I disse tilfælde vil du også altid blive tilbudt at være anonym. Det er ikke dig som person, der har interesse, men din problemstilling, da den kan være relevant for andre i samme situation.