Studievejledning til udlandsdanskere – top tre fra studieåret der gik

Er du bosat i udlandet, men drømmer om at komme til Danmark for at studere, så er der sikkert en masse spørgsmål, der skal afklares, før afgang. For hvordan er det nu lige med SU? Hvor god skal man egentlig være til dansk? Og hvordan søger man i det hele taget ind?

Tre unge ved en strand

Er du bosat i udlandet, men drømmer om at komme til Danmark for at studere, så er der sikkert en masse spørgsmål, der skal afklares, før afgang. For hvordan er det nu lige med SU? Hvor god skal man egentlig være til dansk? Og hvordan søger man i det hele taget ind? Vi har samlet tre tilbagevendende spørgsmål og besvaret dem her.

1. Kan jeg få SU, selvom jeg har boet i udlandet i størstedelen af mit liv?

a. Det helt korte svar er: Ja – såfremt du opfylder kravene for at modtage finansiel støtte til din uddannelse. Der er fra SU-Styrelsens side fremsat fem kriterier, som du skal opfylde for at være SU-berettiget. De fem kriterier er som følger:

  • Du skal være studieaktiv på din uddannelse, hvilket betyder at du ikke må blive mere end 6 måneder forsinket på din uddannelse (6-månedersreglen gælder, hvis du er startet på en videregående uddannelse efter 1. juli 2016).
  • Du må ikke tjene for meget ved siden af dine studier. Beløbet, du må tjene ved siden af studiet, bliver også kaldt et ”fribeløb”. Fribeløbet må ikke overstige 12.222 dkk før skat for studerende på videregående uddannelser. Gør det det, vil du miste din SU-berettigelse i den måned/de måneder, hvor du har overskredet fribeløbet.
  • Du må ikke modtage anden offentlig støtte. Du kan derfor ikke modtage SU, hvis du samtidig er på eksempelvis dagpenge.
  • Du skal være dansk statsborger. Selvom du i størstedelen af dit liv har boet i udlandet, vil du stadig være sidestillet med danske studerende, der har boet hele deres liv i Danmark, når det gælder retten til at modtage SU.
  • Sidst men ikke mindst skal du sørge for, at uddannelsen er godkendt til SU. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din uddannelse er godkendt til SU, kan du kontakte SU-medarbejderen på uddannelsesstedet. Er der tale om en uddannelse i udlandet, skal du tjekke SU-Styrelsens Fast Track-liste, der giver et overblik over samtlige SU-godkendte uddannelser i udlandet. Er din uddannelse endnu ikke på listen, kan du selv anmode om at få den optaget.

b. Kan du sætte kryds ved samtlige fem punkter? Jamen, så er du så godt som selvskrevet til at modtage SU!

2. Hvor god skal jeg være til dansk for at kunne læse på en videregående uddannelse i Danmark?

a. Alt afhængigt af om du vælger at læse på en dansksproget eller en engelsksproget videregående uddannelse i Danmark, vil der være forskellige sprogkrav, du skal opfylde. Hvis du vælger en dansksproget uddannelse, skal du have bevis på, at du har danskkundskaber svarende til Dansk A – det højeste niveau, der bliver undervist i på de gymnasiale ungdomsuddannelser i Danmark.

Opfylder du ikke kravet? Fortvivl ej – der er rig mulighed for selv at supplere og opnå dansk på et tilsvarende niveau. Du kan enten tage Studieprøven i dansk eller tage et suppleringskursus på Voksenuddannelsescentrene (VUC). Hvis du er opvokset i et dansktalende hjem, har du desuden mulighed for at søge dispensation for danskkravet, hvis du kan dokumentere, at dansk er dit modersmål, og at du behersker dansk på et niveau, der svarer til minimum 9.-klasseprøven i dansk i folkeskolen (pst, Danes Worldwide tilbyder faktisk 9.-klasseprøven i dansk). Alternativt kan du vælge at læse din videregående uddannelse på engelsk. Her skal du ikke opfylde Dansk A-kravet. Du kan finde en oversigt over alle de engelsksprogede uddannelser i Danmark på: www.studyindenmark.dk

3. Hvordan bliver jeg optaget på universitet i Danmark?

a. Det gør du ved at åbne: www.optagelse.dk, der er ansøgningsportalen til uddannelse i Danmark. Her skal du uploade dokumentation for afsluttet eksamen og angive dine studieønsker i prioriteret rækkefølge.
Du kan vælge at søge optag enten via kvote 1 eller kvote 2. I kvote 1 bliver du vurderet på baggrund af dit karaktergennemsnit, hvorimod du i kvote 2 bliver vurderet på baggrund af en motiveret ansøgning, relevant erhvervserfaring og karakterer (i relevante fag). Du kan kun ansøge om optag i kvote 1, hvis din udenlandske gymnasieeksamen direkte kan sidestilles med en dansk gymnasieeksamen. Ansøgere med en eksamen fra Norden og EU/EØS-lande, eller med en adgangsgivende international eksamen, kan ofte søge ind via kvote 1, fordi deres afgangseksamener kan omregnes og sidestilles med den danske.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din udenlandske gymnasieeksamen er adgangsgivende til kvote 1 eller kvote 2, så kan du med fordel tjekke eksamenshåndbogen ud. Eksamenshåndbogen giver nemlig en oversigt over beskrivelser og vurderinger af udenlandske eksamener. Herudover skal du sørge for at tjekke, at du opfylder fagkravene for den specifikke uddannelse, du vælger at søge ind på. Vil du læse medicin, skal du eksempelvis have haft matematik på højniveau (A-niveau) og engelsk på mellemniveau (B-niveau). Vil du derimod læse engelsk, skal du have haft engelsk på højniveau. Du kan finde en oversigt over fagspecifikke krav til samtlige uddannelser i Danmark på UddannelsesGuiden (www.ug.dk). 

b. Held og lykke med optaget! Og husk nu, at ansøgningsdeadline med en international/udenlandsk eksamen er d. 15. marts kl. 12 (CET) hvert år.


Blev du ikke klogere, har du brug for et uddybende svar, eller brænder du inde med et helt tredje spørgsmål, så send vores studievejledning en mail på ung@danes.dk eller læs mere på vores side Studievejledning til udlandsdanskere.