Danmark svigter udlandsdanskere – og går glip af enormt potentiale

Det er til gavn for Danmark, når danskere tager til udlandet for at studere og arbejde, og når de vender hjem med international erfaring og netværk. Det danske samfund bør derfor anerkende og udnytte de globale danskeres potentiale.

Kommentar fra DI, DW, Danske Rederier, Landbrug & Fødevarer

Kommentar af Lars Sandahl Sørensen, Michael Bach Petersen, Anne Steffensen og Merete Juhl. hhv. adm. direktør DI, generalsekretær Danes Worldwide, adm. direktør Danske Rederier og adm. direktør Landbrug & Fødevarer. Kommentaren er bragt på Finans.dk den 9. maj 2024.

Der bor cirka 250.000 danskere uden for Danmark, svarende til befolkningstallet i Danmarks tredjestørste by. En meget stor del af disse danskere nærer stærke følelser for Danmark og opretholder en tæt tilknytning til deres fædreland gennem familie, sommerhus og børn, der vender hjem. 

Af samme grund har mange en dansk bankkonto og MitID og betaler skat i Danmark af f.eks. deres bolig eller pensionsopsparing. Mange danskere i udlandet er stolte af at være danske. De ser sig som ambassadører for Danmark, for danske værdier, danske kultur og danske produkter. 

Dette bør vi som land være glade for. For danskerne i udlandet har generelt høje kompetencer via internationale erfaringer, gode uddannelser og gode sprogkundskaber. Så det er desto mere tankevækkende, at danskere i udlandet generelt ikke føler sig velkomne i deres hjemland, og at der i Danmark ses med skepsis på deres udlandsophold. 

Danskere i udlandet oplever generelt, at Danmark ikke vil dem og i øvrigt gør det svært at opretholde tilknytningen til Danmark

Lars Sandahl Sørensen, Michael Bach Petersen, Anne Steffensen og Merete Juhl

Mange andre lande arbejder aktivt på at sikre en nær tilknytning mellem deres statsborgere i udlandet og hjemlandet. Det sikrer de blandt andet gennem bevarelse af stemmeretten til parlamentsvalg, smidigere muligheder for at vende hjem og en aktiv involvering af deres ”diaspora” i eksport- og investeringssammenhænge. 

I Danmark gør vi lige nu det modsatte. 

Danskere i udlandet oplever generelt, at Danmark ikke vil dem og i øvrigt gør det svært at opretholde tilknytningen til Danmark. Efter kun to år i udlandet frafalder stemmeretten, der er ingen hjælp at hente med MitID, når man bor uden for Danmark, og danske unge med internationale studentereksaminer har svært ved at komme ind på danske videregående uddannelser. For slet ikke at tale om, at danske børn født i udlandet mister deres danske statsborgerskab, når de fylder 22 år, med mindre de søger om at bevare det.

Danske erhvervsfolk i udlandet forstår ikke, hvorfor man fra dansk side ikke involverer dem mere aktivt til at tjene danske virksomheders interesser i udlandet. Tilmed stilles der nu spørgsmålstegn ved, om det frivillige korps af Copenhagen Goodwill Ambassadors, der skal tiltrække investeringer til hovedstadsregionen, skal nedlægges. Og mange danske virksomheder oplever problemer med mobiliteten af deres medarbejdere på grund af reglerne.

Konklusionen er desværre, at Danmark går glip af et enormt potentiale.

Der er brug for et grundlæggende helt anderledes syn på danskere i udlandet

Lars Sandahl Sørensen, Michael Bach Petersen, Anne Steffensen og Merete Juhl

Særligt bekymrende er, at mange unge danskere efter deres IB (internationale ungdomsuddannelse) eller udenlandske universitetsuddannelse ikke vender tilbage til Danmark. Det gælder både danske børn, der vokser op i udlandet, eller danske studerende, der vælger at dygtiggøre sig på gode internationale universiteter. Det er ofte på grund af rigide optagelsesregler på danske universiteter, eller fordi det danske samfund bredt set er for dårlige til at anerkende deres kompetencer og potentiale for Danmark. 

Hvordan er det at være udlandsdansker?

Har du oplevet, at din status og erfaring som udlandsdansker spænder ben for dig i mødet med det offentlig Danmark og det danske arbejdsmarked?

Vi vil meget gerne høre om dine erfaringer!

Bland dig i debatten her

Og det gælder ikke bare uddannelsesinstitutioner, men også virksomhederne. Det er ikke godt, for vi har brug for deres arbejdskraft og internationale kompetencer som den lille åbne økonomi, Danmark er. 

Der er brug for et grundlæggende helt anderledes syn på danskere i udlandet, dels af helt principielle årsager, dels fordi vi lever i en global tidsalder, hvor det er helt naturligt at flytte ud og vende hjem. Et holdningsskift og et øget politisk fokus er nødvendig. 

danes worldwide, mærkesager

Vores mærkesager

Danes Worldwide arbejder for at sikre de globale danskeres stemme på alle de politikområder, som påvirker danske statsborgere. Med debatindlæg og kommentarer i de store dagblade søger vi at skabe debat om de problemstillinger, som påvirker globale danskere.

Det kæmper vi for

Danmarks politikere, uddannelsesinstitutioner m.m. bør gøre det attraktivt for danskere at vende hjem, og børn og unge, der bor i udlandet, bør have følelsen af at være velkomne i Danmark. De globale danskere er en ressource, som det danske samfund kan få meget ud af, hvis vi forholder os mere aktivt og positivt til dem.