Kursets indhold – Begynderdansk A2

Danes Worldwide Danskundervisning

På Begynderdansk A2 bruger vi tid på at træne og konsolidere det dansk, som deltagerne allerede kan. Samtidig bygger vi stille og roligt ovenpå. Dette giver et solidt sprogligt fundament at arbejde videre ud fra.

Periode 1

I løbet af de første 10 uger lærer deltagerne f.eks. ord og sætninger om familie, humør og følelser, udseende og personlighed, sundhed og sygdom mv. De lærer også:

 • Strategier til at klare kommunikationsproblemer og får ideer til, hvordan man kan deltage i samtalen i frokostpausen på dansk
 • at ringe og bestille tid f.eks. hos tandlægen, reservere et bord på en restaurant eller et værelse på et hotel
 • at tale om, hvad man synes om at lære sprog og om at lære generelt – hvad er svært, hvad er let

Periode 2

I løbet af de næste 10 uger af kurset lærer deltagerne f.eks. ord om uddannelse og fremtidsdrømme, natur og klima, musik og film, madlavning og opskrifter samt ferier og rejser. De lærer også:

 • at fortælle om rejser, ture og oplevelser i fortid og fremtid
 • at fortælle om geografi og klima i eget land og sammenligne med andre lande
 • at udtrykke sig om, hvilke film og hvilken musik de godt/ikke kan lide
 • at fortælle deres egen livshistorie og få andre til at fortælle deres

Hos Danes Worldwide er vi meget opmærksomme på, at sprog og kultur hænger tæt sammen. Derfor indeholder hver uges undervisningsmateriale en ny kulturopgave.

 • I uge 1-5 bliver deltagerne præsenteret for danske kulturpersonligheder lige fra forfattere til musikere og kunstnere
 • I uge 6-10 er der fokus på danske sange
 • I uge 11- 15 stiller vi skarpt på dansk litteratur – både for børn og voksne, og
 • I uge 16-20 skal deltagerne lære noget om danske film

Hvor meget dansk kan man typisk, når man har fulgt Begynderdansk A2?

Når man har deltaget aktivt på A2-niveau og fuldført kurset, skal man normalt kunne følgende:

 • forstå simple instruktioner og spørgsmål og fungere i nemme dialoger om dagligdags emner, f.eks. på hotel, restaurant, arbejde og i private sammenhænge
 • forstå de væsentligste informationer i almindeligt men langsomt talt sprog
 • udtrykke sig på et elementært sprog i hverdagssituationer, give enkle instruktioner og deltage aktivt i en simpel samtale om almindelige, dagligdags emner
 • udtrykke forskellen mellem nutidige, fortidige og fremtidige hændelser
 • læse og forstå korte, nemmere tekster i deres helhed samt finde specifikke informationer i mere avancerede autentiske tekster
 • læse og forstå almindelige formularer, spisekort, oversigt, brochurer m.m.