Online danskundervisning

Undervisning på flere niveauer - når det passer dig.

Danes Worldwide danskundervisning

2 unger sidder på tablet og kigger på uddannelsesforum - Danes Worldwide

Hvad siger vores elever og deres forældre?

“Vi er dybt imponerede over jeres undervisningstilbud. Det faglige niveau er virkelig højt, feedback på afleveringer er altid kvalificeret og brugbar, og den digitale undervisningsform fungerer helt fantastisk godt. Derudover er det virkelig fedt, at man altid får super hurtigt svar, når man kontakter lærer eller undervisningsledelse med spørgsmål eller lignende” – Gitte, mor til Anna-Ida, tidligere elev.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os