Ofte stillede spørgsmål

Her finder du svar på de oftest stillede spørgsmål omkring Skoledansk

Danes Worldwide Sommerskole 2017
Hvem er målgruppen for Skoledansk?

Vi henvender os til danske børn og unge i alderen 6-17 år, som enten er bosat i udlandet eller modtager undervisning på en international skole i Danmark. Vi har elever, som er tosprogede, fordi kun den ene forælder er dansk, og vi har elever, som fortsat taler dansk hjemme, fordi hele familien er rejst ud sammen.

Hvilke klassetrin skal mit barn starte på?

Alle elever bliver ved tilmelding tilsendt en online elevtest. På baggrund af denne vurderer vores lærere elevens faglige niveau og anbefaler et passende klassetrin til eleven.

Testen bruges udelukkende til den indledende placering af eleven og for at sikre, at vi rammer elevens faglige udgangspunkt, så arbejdet med Skoledansk både bliver motiverende, interessant og lærerigt.

Det er gratis for vores medlemmer at få lavet en elevtest. For ikke-medlemmer koster testen 500 kr. pr. elev.

Hvor mange timer skal mit barn bruge på undervisningen?

For at få det fulde udbytte af undervisningen, forventes det, at eleverne bruger tid på Skoledansk hver uge.

 • 0.-3. klasse skal bruge ca. 1,5 time om ugen
 • 4.-6. klasse skal bruge 1,5-2 timer ugentligt
 • 7.-8. klasse skal bruge mellem 2 og 2,5 time ugentligt
 • 9. klasse skal bruge 3 timer ugentligt
 • 7.-9. klasse må også påregne ekstra tid til læsning af to romaner i løbet af skoleåret.

Et par gange om året har vi virtuelle undervisningslektioner der afholdes en lørdag eller søndag, hvor eleverne har mulighed for at møde klassekammerater og klassens lærer online.

Kan mit barn arbejde alene med Skoledansk?

Eleverne i indskolingen (0.-3. klasse) har brug for hjælp fra en voksen dansktalende til at gennemføre undervisningen. Fra 4. klasse kan eleverne arbejde selvstændigt med opgaverne. Vi anbefaler dog fortsat, at man som forældre viser interesse og spørger ind til undervisningen og de opgaver, som barnet laver. Det er stærkt motiverende for barnet.

Kan jeg følge med i, hvad mit barn laver, og hvilken feedback mit barn får fra sin lærer?

Alle elever får et login til vores undervisningsportal, ABC Danes, hvor undervisningen foregår. Dette login kan forældrene anvende, hvis de ønsker at følge deres barns undervisning og opgaveafleveringer. Det er muligt at indstille profilen på ABC Danes sådan, at man som forældre kan modtage notifikationer/mails, når der er feedback fra lærerne.

Min rolle som forældre

Vi har skrevet tre vejledninger til dig som forældre, da forældrerollen og de faglige krav selvfølgelig ændres alt efter hvilket trin, dit barn skal gå på. 

Find vejledningerne her.

Hvordan sikrer I fagligheden?

Danskundervisningen er støttet af Undervisningsministeriet i Danmark. Læs Børne- og Undervisningsministeriets publikation med råd og vejledning om, hvordan du som forælder kan bevare og videreudvikle dit barns sprog under udlandsophold.

Vores Skoledansk følger Undervisningsministeriets ”Forenklede fælles mål for dansk”, og vi kan garantere, at undervisningen er på højt fagligt niveau.

Hvordan tager mit barn 9.-klasseprøven?

Hvis dit barn har fulgt Skoledansk, er det muligt for barnet efter 9. klassetrin at aflægge Folkeskolens Prøve (FP9) – 9.-klasseprøven – i dansk i forbindelse med Sommerskolen i Danmark.

Læs mere om 9. klasseprøven her.

Kan vi fortsætte undervisningen, hvis vi flytter?

Da vores undervisning er online, kan den følges over hele verden. Mange af vores elever oplever hyppige skoleskift, fordi de rejser fra land til land med deres forældre. Udover at sikre et fast holdepunkt for elever, der flytter mellem forskellige skoler, sikrer vores undervisning, at dit barns forhold til dansk sprog og kultur bevares og udvikles. Med online Skoledansk rustes dit barn til evt. at kunne vende tilbage til eller begynde i det danske uddannelsessystem.

Får eleven et deltagerbevis?

Når skoleåret er forbi, modtager alle elever et kursusbevis for gennemført Skoledansk. Kursusbeviserne kan få betydning, når eleverne fx vil søge ind på en uddannelse i Danmark eller søge om bevarelse af dansk statsborgerskab.

Beviserne er på både dansk og engelsk i samme dokument.

Bortkomne deltagerbeviser/afgangsprøvebeviser?

Der er et administrationsgebyr, såfremt vi skal udfærdige et nyt eller erstatte et bortkommet kursusbevis:

 • Prisen for kursusbevis (medlem) kr. 200,-
 • Prisen for kursusbevis (ikke-medlem) kr. 400,-
 • Prisen for afgangsbevis (medlem) kr. 300,-
 • Prisen for afgangsbevis (ikke-medlem) kr. 600,-
Forudsætninger for at kunne følge kurset
 • Alle instruktioner til opgaverne er på dansk, så eleven skal kunne læse dansk på det klassetrin, man starter på.
 • De yngste elever har behov for forældrestøtte til at gennemføre kurset.
 • Du har adgang til computer eller tablet samt en stabil internetforbindelse, så du kan følge undervisningen og aflevere opgaver.
 • Det forventes, at elever (evt. med forældrestøtte) kan navigere online, og dermed finde rundt i vores online portal ABC Danes.

Du kan finde vores anbefalinger til din computer her

Hvis du har spørgsmål til Skoledansk, er du meget velkommen til at kontakte os