Forældrevejledninger til Skoledansk

Børn hygger sig med online danskundervisning

Vi har skrevet tre vejledninger, da forældrerollen og de faglige krav selvfølgelig ændres alt efter hvilket trin, dit barn skal gå på.

Disse dokumenter indeholder vigtige informationer om det forestående skoleår på Skoledansk. Vi beder jer derfor læse forældrevejledningen grundigt igennem.

Romaner til undervisningen

Elever på Skoledansk har adgang til alle undervisningsmaterialer online. Der skal derfor ikke købes ekstramateriale af nogen art. Som noget nyt får alle vores elever på Skoledansk også gratis adgang til en elektronisk udgave af de romaner, der skal læses i løbet af skoleåret.

Elever i vores Learning Centers har ligeledes gratis adgang til elektroniske romaner.

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os