Skoledansk

På niveau med den danske folkeskole

Basisdansk - Danes Worldwide

En investering i fremtiden

Skoledansk henvender sig til danske børn og unge i alderen 6-17 år, som enten er bosat i udlandet eller modtager undervisning på en international skole i Danmark. Vi har elever, som er tosprogede, fordi kun den ene forælder er dansk, og vi har elever, som fortsat taler dansk hjemme, fordi hele familien er rejst ud sammen.

Til daglig går eleverne i lokale eller internationale skoler, hvor sproget er engelsk eller et andet sprog end dansk, og de kan derfor have vanskeligheder med et fagligt dansk sprog, som man bruger i skolesammenhæng til fx at analysere og fortolke ud fra danske termer.

studere

Hvordan foregår undervisningen?

Eleverne fra 0.-9. klassetrin løser deres opgaver på vores online undervisningsportal. Vores lærere giver personlig feedback til hver enkelt elev. 

Et par gange om året tilbyder vi desuden liveundervisning, hvor elever og lærer mødes i et virtuelt klasserum; her er både faglighed og fællesskab i centrum.
studere

Tidsforbrug?

Hver mandag i 40 uger åbner der nye opgaver, som vores elever kan lave, når det passer ind i deres hverdag.

Man skal beregne 1½ til 2½ timers arbejde om ugen, alt efter klassetrin og danskkundskaber. 

De ældste elever kan dog i perioder forvente et ugentligt tidsforbrug op til tre timer.

“Vi er dybt imponerede over jeres undervisningstilbud. Det faglige niveau er virkelig højt, feedback på afleveringer er altid kvalificeret og brugbar, og den digitale undervisningsform fungerer helt fantastisk godt. Derudover er det virkelig fedt, at man altid får super hurtigt svar, når man kontakter lærer eller undervisningsledelse med spørgsmål eller lignende.

Vi er SÅ taknemmelige over alt det, vores datter har lært via jeres danskundervisning. Og sikken luksus det har været at kunne tage på eventyr i udlandet og samtidig få danskundervist sin datter på en let og fleksibel måde og på et fagligt niveau, der gør det muligt for hende at kunne følge danskundervisningen på et dansk gymnasium på lige fod med hendes medstuderende.

Kæmpe tak til – og hurra hurra for – Danes Worldwide!”

Gitte, hjemvendt fra New York. Mor til Anna-Ida, 15 år

kvinde

Undervisningsfilm om Danmark

Hvert skoleår producerer vi en række film til brug i vores undervisning. I filmene præsenterer vores lærere forskellige aspekter af dansk kultur i bred forstand. Det kan fx være H.C. Andersen, cykelkultur, vikingerne eller hjemløshed.

Mange af vores elever ser filmene sammen med hele familien, og på den måde får man sammen sat det danske i fokus i hverdagen.


Hvornår begynder skoleåret på Skoledansk?

Skoleåret begynder i september og slutter i juni. Skoleåret er inddelt i fire perioder á hver 10 ugers undervisning. Hver uge præsenteres eleverne for nye opgaver, der skal besvares.

Du kan tilmelde dit barn ved skolestart i september eller ved periodestart i løbet af året. Er vi mere end tre uger inde i den aktuelle periode, kan man først deltage i undervisningen i den efterfølgende periode.

PeriodeDato
Første periode, 10 ugerMandag d. 5. september 2022
Anden periode, 10 ugerMandag d. 14. november 2022
Tredje periode, 10 ugerMandag d. 30. januar 2023
Fjerde periode, 10 ugerMandag d. 10. april 2023

Der er indlagt juleferie i uge 52.

Sommerskolen - tre børn der leger

Alt er inkluderet i prisen:

– Særligt udviklet onlineundervisning af uddannede og erfarne dansklærere
– Individuel feedback på alle afleverede opgaver af en fast lærer hver uge
– Opfølgning i det tilfælde, at eleven ikke får afleveret sine opgaver
– Mulighed for personlig kontakt og forældresamarbejde
– Adgang til undervisningsportalen og alle materialer
– Gratis adgang romaner (e-bøger)
– Fire årlige ”Danesfilm” – særlige undervisningsfilm, som handler om forskellige emner inden for dansk kultur, natur og historie.
– Årlige læse- og staveprøver
– Kursusbevis på dansk
– Uddannet læsevejleder og adgang til NOTA for elever med dysleksi og andre diagnosticerede læsehandicap

Hvad koster undervisningen?

MedlemmerIkke-medlemmer
Enkelt periode2.395 DKKIkke muligt
Hele året, 1. barn8.250 DKK10.500 DKK
Hele året, søskende7.450 DKKIkke muligt
Hele året, 9. klasse8.750 DKK10.995 DKK
Enkelt periode, 9. klasse2.550 DKKIkke muligt

Prisen er lavere for medlemmer af Danes Worldwide. Du kan læse mere om medlemskab her.

dreng med pc

9.-klasseprøve i dansk

Ønsker dit barn at afslutte 9. klasse med den officielle afgangsprøve (FP9), så er det muligt på Den Danske Sommerskole, når man har fulgt hele 9. klasse online.

Afgangsprøven stiller dig godt ift. optagelse på en ungdomsuddannelse i Danmark.

Lærerteamet hos Danes Worldwide

På Danes Worldwides kontor i hjertet af København sidder vores uddannede og erfarne lærere, som underviser eleverne på Skoledansk. De udvikler undervisningsmaterialer, der følger folkeskolens Fælles Mål, retter opgaver og er i løbende kontakt med elever og forældre via telefon og mail.

Ud over det uddannede lærerteam har vi en række studentermedhjælpere tilknyttet de forskellige klassetrin. De er alle under uddannelse inden for danskfaget og hjælper med at rette elevernes opgaver.

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til undervisningen.

Her kan du møde vores lærere