Det danske CPR-nummer

I den juridiske rådgivning får vi ofte spørgsmål om det danske CPR-nummer – hvem kan få det, hvordan får man det, og hvad kan man bruge det til? Det danske CPR-nummer er for mange synonym med det danske statsborgerskab, hvilket ikke er tilfældet. Da vi typisk oplever forvirring omkring CPR-nummeret, har vi lavet en gennemgang af, hvad et CPR-nummer er, og hvad man helt præcist kan bruge det til.

Mor og datter

Af jurist Caroline Ulrich og jurist Karoline Blyt

Historien om det danske CPR-nummer 

I 1968 blev Det Centrale Personregister (også forkortet CPR) indført i Danmark med det formål at samle alle nødvendige og grundlæggende personoplysninger – herunder særligt borgernes bopælsoplysninger – i ét system i stedet for de tidligere kirkebøger. Det betød, at hvert enkelt bosiddende person og alle nyfødte børn i Danmark fik tildelt et personnummer eller CPR-nummer, som består af en række tal på i alt 10 cifre. De første 6 cifre oplyser personens fødselsdag, og de sidste 4 cifre er det såkaldte løbenummer og er opbygget således: DDMMÅÅ-0000. Hvis det sidste tal i rækken er lige, tilhører CPR-nummeret en kvinde, og hvis tallet er ulige, tilhører nummeret en mand.

Et CPR-nummer kan også betegnes, som et “identifikationsnummer”, da de 10 fulde cifre kan identificere hver nuværende eller tidligere bosiddende person i Danmark samt alle de personoplysninger, som er tilknyttet det pågældende CPR-nummer. Det er f.eks. oplysninger om personens fulde navn, fødselsregistrering, bopæls- eller opholdsadresse, statsborgerskab, civiltilstand m.m. Det betyder, at alle ens personlige oplysninger gennem livet er forbundet med ens CPR-nummer. Man skal derfor altid sørge for at passe godt på oplysningerne om sit fulde CPR-nummer, da det indeholder og kan give adgang til en masse personlige informationer om dig.

I september 1992 blev det centrale personregister digitaliseret, og alt hvad der tidligere var skrevet i kirkebøgerne, blev nu registreret hos kommunen. Dermed blev alle oplysninger fra de offentlige myndigheder samlet et sted, hvor du den dag i dag kan logge ind med din digitale signatur på www.borger.dk og se alle informationer og oplysninger om dig selv, som det offentlige Danmark nogensinde har registreret om dig. Det fremgår også, hvilken myndighed der har registreret hvad. Du skal dog ikke fortvivle, hvis der står ”ukendt myndighed”, da det betyder, at oplysningen er blevet registreret før september 1992, og dengang var man ikke helt så god til at skrive, om oplysningen kom fra kirkebogen, SKAT eller en anden myndighed.

Hvem kan få et CPR-nummer? 

Det fremgår af CPR-lovens § 3, stk. 1, hvornår en person har mulighed for at få et CPR-nummer, hvilket er ved fødsel, tilflytning, inddragelse under ATP og betaling af skat. Det væsentligste er, at tildeling af CPR-nummer er betinget af, at man har bopæl i Danmark. Det har altså ingenting at gøre med det (danske) statsborgerskab.

De fleste danskere, som både er født og opvokset i Danmark, har et CPR-nummer uden måske helt at vide, hvorfor og hvordan de har fået det. Oftest er det sådan, at når et barn bliver født på et hospital i Danmark af en mor, som selv bor og er bopælsregistreret her i landet, bliver barnet automatisk bopælsregistreret og tildelt et CPR-nummer. Men hvis et barn er født og opvokset i udlandet af en eller to danske forældre, får barnet ikke automatisk tildelt et CPR-nummer, da det som tidligere nævnt er betinget af dansk bopæl. 

Det betyder dog ikke, at man udelukkende skal fødes her i landet af en bosiddende mor for at få et CPR-nummer. Hvis man bor i Danmark i 3 sammenhængende måneder, så kan man blive bopælsregistreret i CPR, og hvis man bor i Danmark i 6 måneder, så skal man blive bopælsregistreret i CPR. Der er altså en vigtig forskel på kan og skal, som man bør være opmærksom på.  

Kontakt juridisk rådgivning hos Danes Worldwide

Kontakt rådgivningen

Vores jurister kan hjælpe med rådgivning og sagsbehandling indenfor fx familiesammenføring, statsborgerskab, skat, pension og flytning ind og ud af Danmark.

Sådan kontakter du os

Administrativ personnummer

Der er tilfælde, hvor man i stedet for et CPR-nummer tildeles et såkaldt administrativt personnummer. Det kan f.eks. være, at man er født i udlandet, men bliver døbt i Danmark, eller at man skal betale SKAT til Danmark, selvom man bor i udlandet. De offentlige myndigheder vil i deres sagsbehandling have behov for at kunne registrere personen på lige fod med personer bosiddende i Danmark med et CPR-nummer, og derfor opretter myndighederne det administrative personnummer. Et administrativt personnummer er udformet på samme måde som et CPR-nummer, så på papiret kan man ikke se forskel, men det offentlige vil i deres systemer kunne se, at der er tale om et administrativt personnummer.

Hvordan får du et CPR-nummer ifm. bopælsregistrering? 

Det er de enkelte kommuner rundt omkring i Danmark, som bopælsregistrerer i det centrale personregister og ajourfører til- og fraflyttende borgere inden for deres respektive kommunegrænser. 

Læs videre

Bliv medlem af Danes Worldwide

Medlemsfordele

  • Adgang til alle artikler
  • Gratis juridisk rådgivning
  • Rabat på online danskundervisning og sommerskole
  • Eksklusive arrangementer og lokale netværk
  • Kun 70 kr. om måneden
Luk modal

Log ind

Har du glemt din kode?

Mail afsendt