Det danske CPR-nummer

I den juridiske rådgivning får vi ofte spørgsmål om det danske CPR-nummer – hvem kan få det, hvordan får man det, og hvad kan man bruge det til? Det danske CPR-nummer er for mange synonym med det danske statsborgerskab, hvilket ikke er tilfældet. Da vi typisk oplever forvirring omkring CPR-nummeret, har vi lavet en gennemgang af, hvad et CPR-nummer er, og hvad man helt præcist kan bruge det til.

Mor og datter

Af juridisk studentermedhjælper Caroline Ulrich og jurist Karoline Blyt

Historien om det danske CPR-nummer 

I 1968 blev Det Centrale Personregister (også forkortet CPR) indført i Danmark med det formål at samle alle nødvendige og grundlæggende personoplysninger – herunder særligt borgernes bopælsoplysninger – i ét system i stedet for de tidligere kirkebøger. Det betød, at hvert enkelt bosiddende person og alle nyfødte børn i Danmark fik tildelt et personnummer eller CPR-nummer, som består af en række tal på i alt 10 cifre. De første 6 cifre oplyser personens fødselsdag, og de sidste 4 cifre er det såkaldte løbenummer og er opbygget således: DDMMÅÅ-0000. Hvis det sidste tal i rækken er lige, tilhører CPR-nummeret en kvinde, og hvis tallet er ulige, tilhører nummeret en mand.

Et CPR-nummer kan også betegnes, som et “identifikationsnummer”, da de 10 fulde cifre kan identificere hver nuværende eller tidligere bosiddende person i Danmark samt alle de personoplysninger, som er tilknyttet det pågældende CPR-nummer. Det er f.eks. oplysninger om personens fulde navn, fødselsregistrering, bopæls- eller opholdsadresse, statsborgerskab, civiltilstand m.m. Det betyder, at alle ens personlige oplysninger gennem livet er forbundet med ens CPR-nummer. Man skal derfor altid sørge for at passe godt på oplysningerne om sit fulde CPR-nummer, da det indeholder og kan give adgang til en masse personlige informationer om dig.