Hvorfor ignorerer Danmark en gruppe danskere, der er flere mennesker end der bor i Odense?

Danskere i udlandet er en uudnyttet ressource. Leder i dagbladet Politiken 23. maj 2023

Nedenstående leder er bragt i Politiken, 24. maj 2023


At besøge borgerservice er ikke en typisk grund til at rejse en kvart jordklode rundt. Men som Politiken beskrev tirsdag, var det, hvad den danske statsborger Hank Bangild gjorde forleden, da han rejste fra Canada til borgerservice i Roskilde.

Formålet: At få hjælp til at komme på MitID og dermed få adgang til det digitale Danmark.
At rejse 9.000 kilometer og bruge tusindvis af kroner – for slet ikke at tale om flere dage – på at komme på MitID er ekstremt. Men Hank Bangilds lange færd er et symbol på den måde, den digitale omstilling i Danmark har ladet mange danskere i stikken på.

Politiken har igennem et års tid beskrevet den digitale underklasse, den betydelige del af befolkningen, der er udfordret af Danmark digitale omstilling. En gruppe er de danskere, der bor i udlandet. De har som Hank Bangild ofte svært ved at komme på MitID, og der er ikke meget hjælp at hente uden for landets grænser. Som organisationen Danes Worldwide påpeger, betyder det, at mange af dem bliver låst ude af deres konti og ikke kan betale deres regninger.

danes worldwide, mærkesager

Vores mærkesager

Danes Worldwide arbejder for at sikre de globale danskeres stemme på alle de politikområder, som påvirker danske statsborgere. Med debatindlæg og kommentarer i de store dagblade søger vi at skabe debat om de problemstillinger, som påvirker globale danskere.

Det kæmper vi for

DET KAN VIRKE som en mindre ting. Men der bor 250.000 danskere i udlandet – flere end i Odense – og forglemmelsen af dem i forbindelse med overgangen til MitID er symptomatisk for den danske tilgang til statsborgere i udlandet. Modsat næsten alle andre vestlige lande fratager Danmark sine statsborgere retten til at stemme og dermed deltage i demokratiet, hvis de opholder sig for længe i udlandet. Det på trods af, at en tredjedel af dem betaler dansk skat, og at mange før eller siden vender tilbage.

Danskerne i udlandet er på mange måder Danmarks uformelle ambassadører. Repræsentanter for Danmark og danske værdier i omverdenen. Andre lande bruger aktivt denne form for diaspora. Danmark ignorerer sine statsborgere i udlandet og gør endda livet bøvlet for dem.

Det er synd og skam. Udlandsdanskere er et aktiv. Ræk dem en hånd – også med at komme på MitID.

Hvis Danmark vitterlig stadigvæk ønsker at være verdensmester i digitalisering, så er det næppe klogt at skubbe vores ambassadører ude i verden ned i den digitale underklasse.