/

Danes-træf i Odense

Er du vendt tilbage til Danmark fornylig? Vil du gerne blive klogere på den hjælp og støtte, du kan opnå som hjemvendt? Eller vil du bare gerne møde andre, der har boet i udlandet?

Så vær med 4. september kl. 16:30, hvor vi inviterer til Danes-træf i Odense.

Her har vi allieret os med Odense Borgerservice og holder arrangementet i deres lokaler i Borgernes Hus, Østre Stationsvej 15, 1. sal (mødelokale 1.1)

Til arrangementet kan du både møde vores generalsekretær, Michael Bach Petersen, chefen for Borgerservice, Lene Djurhuus, chefkonsulent i International Community Odense, Julie Fuglsang Fink, og vores repræsentant for Fyn, Morten Nielsen. Desuden vil der være rig lejlighed til at tale med de andre deltagere.

PROGRAM

Kl. 16:30 – 17:00: Ankomst og uformel snak på kryds og tværs.

Kl. 17:00 – 17:15: Velkomst og ’Bordet rundt’ – deltagerne præsenterer sig kort med navn, hvor vedkommende har boet i udlandet og hvornår man vendte retur til DK.

Kl. 17:15 – 17:45: Lene Djurhuus, chef for Borgerservice, fortæller om deres services, målrettet udlandsdanskere.

Kl. 17:50 – 18:15: Julie Fuglsang Fink, chefkonsulent i International Community Odense fortæller om deres tilbud til internationale tilflyttere.

Kl. 18:15 – 18:35: Michael Bach Petersen, generalsekretær i Danes Worldwide, præsenterer foreningen, det politiske arbejde og servicemuligheder målrettet hjemvendte danskere.

Kl. 18:35 – 19:30: Spørgsmål og derefter uformel snak fortsat.

Vi serverer øl, vand og snacks undervejs. Bemærk, at der er et begrænset antal pladser, og at tilmelding foregår efter først-til-mølle-princippet.

Alle hjemkomne, globale danskere og deres partnere er velkomne. Medlemskab af Danes Worldwide er ikke en betingelse.

Du kan møde

Michael Bach Petersen, Generalsekretær i Danes Worldwide
Morten Daugaard Nielsen, DWW-repræsentant for Fyn
Lene Djurhuus, chef for Borgerservice i Odense Kommune
Julie Fuglsang Fink, chefkonsulent i International Community Odense

Tilmelding

Andre arrangementer, som kunne interessere dig