Familiesammenføring eller opholds- og arbejdstilladelse?

I mange tilfælde spørger vores medlemmer ind til forskellen på en opholdstilladelse som familiesammenført og en opholds- og arbejdstilladelse, hvorfor artiklen netop omhandler denne forskel.

Brainstorm

Som tredjelandsstatsborger skal man altid have en opholdstilladelse, hvis man ønsker at opholde sig i Danmark i længere tid end visumreglerne tillader. På NyiDanmarks hjemmeside er der oplistet de forskellige muligheder for opholdstilladelse i Danmark. En opholdstilladelse kan gives på baggrund af f.eks. familie, studie og arbejde. Du kan se de resterende muligheder her.

I mange tilfælde spørger vores medlemmer ind til forskellen på en opholdstilladelse som familiesammenført og en opholds- og arbejdstilladelse, hvorfor artiklen netop omhandler denne forskel.