EU-dom ændrer praksis for familiesammenføring med mindreårige børn

En EU-dom fra 2022 gør det lettere for familier med fælles, mindreårige danske børn at søge familiesammenføring.

familie

Har du og din udenlandske partner fælles, mindreårige danske børn, bliver det nu lettere for jer at få familiesammenføring. Det sker som følge af en EU-dom fra sidste år, som nu slår igennem i forhold til dansk ret.

De nye regler, som vi i Danes Worldwide refererer til som familiesammenføring efter 2022-praksis, medfører, at danske statsborgere med fælles, mindreårige danske børn, kan blive familiesammenført med tredjelandsforælderen (det vil sige en forælder, som er statsborger i et land uden for Norden, EU/EØS og Schweiz) på lempeligere vilkår end de tidligere krav for familiesammenføring.

Vores forventning er derfor, at flere par vil opnå familiesammenføring på baggrund af de nye regler, samt at sagsbehandlingstiden vil blive kortere.

Familiesammenføring efter 2022-praksis gælder kun i de tilfælde, hvor den udenlandske forælder til det danske barn er tredjelandsborger. I de tilfælde kan I blive omfattet af de nye regler, hvor følgende fire kriterier skal være opfyldt.

Fire kriterier for børnefamilierne

De nye regler for familiesammenføring gælder kun i de tilfælde, hvor den udenlandske forælder til det danske barn er tredjelandsborger. I de tilfælde kan I blive omfattet af de nye regler, hvor følgende tre kriterier skal være opfyldt:

  1. Barnet skal være fælles.
  2. Barnet skal være under 18 år.
  3. Barnet skal være dansk statsborger.
  4. Der skal bestå et faktisk afhængighedsforhold mellem barnet og den udenlandske forælder.

Få hjælp til at se, om dit barn er dansk statsborger her.

Er din partner EU-borger, skal I fortsat søge familiesammenføring efter EU-reglerne.

rådgivning, sagsbehandling, danes worldwide

Lad os stå for sagsbehandlingen

Vores team af erfarne jurister kan hjælpe med dig med en effektiv sagsbehandling af din ansøgning om statsborgerskab, familiesammenføring eller ophold i EU/EU-registrering.

Læs om mulighederne for hjælp til sagsbehandling

Øvrige krav og gebyrer bortfalder

For at blive familiesammenført skal både du og din partner under normale omstændigheder leve op til en række krav. Blandt andet i forhold til økonomi, tidligere beskæftigelse, uddannelse m.m. De krav bortfalder i sager om familiesammenføring med fælles, mindreårige danske børn. I praksis slipper man også for at betale et gebyr for ansøgningen.

guide om familiesammenføring

Ændring med tilbagevirkende kraft

Familiesammenføring efter 2022-praksis får betydning for børnefamilier, der tidligere har fået afslag på deres ansøgning om familiesammenføring. Udlændinge- og integrationsstyrelsen vil nemlig genoptage sager fra den 10. maj 2017 og frem, hvor der har været givet afslag, men hvor der ud fra de nye betingelser er grundlag for at genvurdere sagen. Hvis der er truffet afgørelse i din sag før den 10. maj 2017, skal du selv kontakte Udlændingestyrelsen, hvis du ønsker at få sagen genoptaget.

Er du interesseret i EU-dommen, kan du læse den i sin fulde længde her.