Børnefamilier får lettere familiesammenføring

Det bliver nu lettere for nogle familier med danske børn at få familiesammenføring.

familie

Har du og din udenlandske partner fælles, mindreårige danske børn, bliver det nu lettere for jer at få familiesammenføring. Det sker som følge af en EU-dom fra sidste år, som nu slår igennem i forhold til dansk ret.

De nye regler betyder, at danske statsborgere med fælles, mindreårige danske børn, kan blive familiesammenført med tredjelandsforælderen (det vil sige en forælder, som er statsborger i et land uden for Norden, EU/EØS og Schweiz) på lempeligere vilkår end de tidligere krav for familiesammenføring. Vores forventning er derfor, at flere par vil opnå familiesammenføring på baggrund af de nye regler, samt at sagsbehandlingstiden vil blive kortere.

Tre kriterier for børnefamilierne

De nye regler for familiesammenføring gælder kun i de tilfælde, hvor den udenlandske forælder til det danske barn er tredjelandsborger. I de tilfælde kan I blive omfattet af de nye regler, hvor følgende tre kriterier skal være opfyldt:

  1. Barnet skal være fælles.
  2. Barnet skal være under 18 år.
  3. Barnet skal være dansk statsborger.

Få hjælp til at se, om dit barn er dansk statsborger her.

Er din partner EU-borger, skal I fortsat søge familiesammenføring efter EU-reglerne.

Øvrige krav og gebyrer bortfalder

For at blive familiesammenført skal både du og din partner under normale omstændigheder leve op til en række krav. Blandt andet i forhold til økonomi, tidligere beskæftigelse, uddannelse m.m. De krav bortfalder i sager om familiesammenføring med fælles, mindreårige danske børn. I praksis slipper man også for at betale et gebyr for ansøgningen.

Dog skal I fortsat indbetale gebyret for ansøgningen, hvorefter Udlændingestyrelsen vil vurdere, om gebyret skal betales tilbage. Det bliver det, såfremt sagen falder ind under den nye praksis.

guide om familiesammenføring

Ændring med tilbagevirkende kraft

De nye vilkår får betydning for børnefamilier, der tidligere har fået afslag på deres ansøgning om familiesammenføring. Udlændinge- og integrationsstyrelsen vil nemlig genoptage sager fra den 10. maj 2017 og frem, hvor der har været givet afslag, men hvor der ud fra de nye betingelser er grundlag for at genvurdere sagen. Hvis der er truffet afgørelse i din sag før den 10. maj 2017, skal du selv kontakte Udlændingestyrelsen, hvis du ønsker at få sagen genoptaget.

Er du interesseret i EU-dommen, kan du læse den i sin fulde længde her, og den 12. januar kan du blive klogere på de nye regler for familiesammenføring, når vi holder webinar om emnet. Tilmeld dig her.

Har du spørgsmål, kan du kontakte vores juridiske team via famsam@danes.dk eller på +45 3332 0913. (Telefonen er lukket om onsdagen.)