Generhvervelse af dansk statsborgerskab

Statsborgerskab er et fænomen med stor betydning. Det handler om nationalitetsfølelse og tilknytning og går typisk i arv gennem generationer. Det kan være svært at skifte statsborgerskab, og det kan være hårdt at miste et statsborgerskab. Og så rummer et statsborgerskab såvel rettigheder som forpligtelser.

Dannebrog

Artiklen er skrevet af Danes Worldwides jurist, Karoline Blyt, og blev oprindeligt udgivet i DANES 1, 2020.

Et dansk statsborgerskab og dansk indfødsret er det samme, men for at undgå forvirring kalder vi det nedenfor ”dansk statsborgerskab”. Mange danske statsborgere mistede deres danske statsborgerskab, da de blev statsborgere i et andet land. Det er deres store ønske at kunne genvinde det og således være statsborgere i bopælslandet og i Danmark (dobbelt statsborgerskab).

Siden 1. september 2015 har Danmark accepteret dobbelt statsborgerskab, og sammen med denne lovændring indførte det brede folketingsflertal en 5-årig overgangsperiode for at give personer, der havde mistet deres danske statsborgerskab før 2015, mulighed for at generhverve det. Denne overgangsperiode udløb d. 31. august 2020, men blev genindført fra 1. juli 2021 – 1. juli 2026. Det er altså nu igen muligt at søge om generhvervelse af et fortabt dansk statsborgerskab.

Generhvervelse af det danske statsborgerskab kræver naturligvis, at det andet land, hvori man også er statsborger, ligeledes accepterer, at deres statsborgere kan have dobbelt statsborgerskab. For at generhverve et dansk statsborgerskab skal en række betingelser være opfyldt, alt efter om man bor i Danmark eller i udlandet. Den første og afgørende betingelse er, at man tidligere har været dansk statsborger. Det følgende gælder derfor ikke for personer, som ikke på noget tidspunkt tidligere har haft dansk statsborgerskab.

Læs videre

Bliv medlem af Danes Worldwide

Medlemsfordele

  • Adgang til alle artikler
  • Gratis juridisk rådgivning
  • Rabat på online danskundervisning og sommerskole
  • Eksklusive arrangementer og lokale netværk
  • Kun 70 kr. om måneden
Luk modal

Log ind

Har du glemt din kode?

Mail afsendt