Bestyrelsen hos Danes Worldwide

banegård for udlandsrejsende

Danes Worldwide er en forening, hvis bestyrelse består af folk fra erhvervslivet, diplomatiet og kulturlivet. De fleste bestyrelsesmedlemmer har selv stor erfaring med at være danskere i udlandet efter mange år som udsendte for danske virksomheder, den danske stat eller lignende.

Bestyrelsesformand Susanne Rumohr Hækkerup

er dir. for Asia House,  cand.mag. i historie og øststatskundskab. Ambassadesekretær og souschef i Moskva 1993-96. 1997-99 sektionschef vedr. fredsprocessen i Mellemøsten i Udenrigsministeriet. 2001 sektionschef  i Udenrigsministeriet.

Susanne Rumohr Hækkerup

Fra 2003 først ambassadesekretær siden ambassaderåd og souschef i Beijing. 2007 chef for det store DANIDAs FN-kontor. Fra 2010-14 Danmarks ambassadør i Mexico og tillige akkrediteret i Cuba, Den Dominikanske Republik, Haiti, Bahamas, Barbados, Jamaica og Trinidad og Tobago. Medlem af Danes Worldwides bestyrelse fra 2018.


Næstformand Søren Brandt

er shippinguddannet i Maersk og Vice President i Maersk Technology med ansvar for strategi og porteføljestyring. 2006-2018 CEO for Maersk Global Shared Service centres (2012-2017 baseret i Mumbai Indien). 1995-2005 CEO Maersk Logistics og før det lederstillinger i Maersk Line i Danmark samt Iran, UAE og Thailand. Har suppleret Shippinguddannelsen i Maersk med lederkurser på bl.a. London Business School, Insead samt IMD. Medlem af Danes Worldwides bestyrelse siden 2018.


Caroline Arends

er partnerdirektør i Alm. Brand. Caroline Arends afsluttede i 2008 en MBA fra University of Haifa i Israel, hvor hun har boet i 20 år. Caroline Arends arbejdede i årene 2003-2012 ved University of Haifa som hhv. Director of Marketing and Executive Director of Global Fundraising. I 2012 tiltrådte hun stillingen som adm. direktør for Lyngby-Taarbæk Vidensby og i 2018 stillingen i et nyt strategisk Centre of Excellence i Danske Bank. Tiltrådte Danes Worldwides bestyrelse i 2018.


Freddy Svane

er uddannet historiker fra Københavns Universitet. Han blev ansat i Udenrigsministeriet i 1982 og har siden været udsendt til EU-Repræsentationen (1988-1991) som økonomisk rådgiver ved ambassaden i Paris (1993-1997) og som ambassadør i Indien i 2005. I perioden 2000-2003 var han udlånt til A.P.Møller som direktør. Fra 2010-2015 var han ambassadør i Indien, i perioden 2015-2019 ambassadør i Japan og nu ambassadør i Delhi, Indien. Freddy Svane indtrådte i bestyrelsen i 2004.


Frederik Hyldgaard

er bestyrelsesmedlem og tidligere formand for Danish Students Abroad, og netop færdiguddannet bachelor i international Business and Politics fra Copenhagen Business School. Igennem sin studietid har han tilbragt et år i udlandet: først ved at følge et semester på Columbia University i New York, og efterfølgende været praktikant i Handelsafdelingen på den Danske Ambassade i London. Han har desuden repræsenteret CBS’ Studerende i det Akademiske råd.

Jens M. Jensen

har været repræsentant for Danes Worldwide i Syd- og Østspanien og på Gibraltar siden 2002. Han var tidligere medejer af Hjørring Maskin- og Karosserifabrik K/S, Hjørring 1967 – 1990. Han har været Director de Espectaculos Tivoli World, Málaga 1993 – 2000. Jens M. Jensen var formand for Hjørring Revyen 1984 – 1994 og for H.C. Andersen 2005 Komiteen i Málaga 2003 – 2006. Jens M. Jensen har siddet i bestyrelsen for Danes Worldwide siden 2007.


Jens Olesen

har været administrende direktør for McCann-Brasilien og bestyrelsesformand for McCann-Worldgroup i New York. Han har modtaget “Kommandørkorset af Dannebrog” og “Kongelig Norsk Kommandørkors Fortjenesteorden” (tildelt a Kong Harald) for sin indsats med at udbrede norsk/skandinavisk kultur i Brasilien. Han har modtaget “Nordstjernen af 1. grad” af H.K.H Kong Gustav af Sverige samt adskillige sydamerikanske æresordener på grund af sit arbejde med kultur, kunst og kommunikation. Han modtog “Storkorset af Cruzeiro do Sul” fra Brasiliens præsident. Årets Goodwillambassadør 2013 og æresborger i Sao Paulo.


Julie Schmiegelow

er redaktør ved forlaget Gyldendal. Hun er uddannet lærer fra N. Zahles Seminarieskole og har studeret pædagogisk antropologi ved Danmarks Pædagogiske Universitet. 
Julie Schmieglow har gjort sine egne erfaringer som udlandsdansker via sin uddannelse på den Europæiske Skole i Bruxelles. I kraft af sit tidligere engagement i Sommerskolen har hun et indgående kendskab til Danes Worldwide. Hun var i 2004 lærer på Sommerskolen og afdelingsleder i 2007. Julie Schmiegelow er tiltrådt i Danes Worldwides bestyrelse i 2013.


Marianne Hostrup Richter

repræsenterer Fredensborghusenes beboere i Danes Worldwide. Marianne Hostrup Richter har hovedsagelig beskæftiget sig med fransk sprog (uddannet fra Københavns Universitet). Direktionssekretær i det private erhvervsliv (telekommunikation, rederivirksomhed) og chefsekretær hos Den Franske Ambassade, Det kgl. Bibliotek, samt Datatilsynet. Marianne Hostrup Richter er tiltrådt i Danes Worldwides bestyrelse i 2014.


Mia Dyvig

Mia Dyvig, cand.jur. tidligere advokat. Tidligere bosat i udlandet ti år, tre børn (uddannet i såvel internationale som danske uddannelsessystem), tidligere medlem af bestyrelsen for Copenhagen International School nu bl.a. medlem af bestyrelsen for Kompan A/S.


Nicolai Prytz

blev uddannet jurist fra Københavns Universitet i 1994. Hans første udsendelse for Udenrigstjenesten var i 2001, hvor han blev førstesekretrær og souschef på den danske ambassade i Buenos Aires. Fra 2002-2004 var han i tjeneste som førstesekretær og souschef på den danske ambassade i Brasilia, inden han i 2004-2007 vendte tilbage til Udenrigsministeriet. Fra 2007-2013 var Nicolai Prytz generalkonsul i Sao Paolo, indtil han i 2013 tiltrådte stillingen som generalkonsul i Shanghai. I 2018 tiltrådte han som dansk ambassadør i Brasilien. Medlem af Danes Worldwides bestyrelse fra 2018.


Viggo Nedergaard Jensen

er uddannet cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet 1973. Derefter har han været ansat ca. 10 år i udenrigsministeriet, herunder ambassadesekretær i Moskva 1979-82. Senere blev Viggo Nedergaard Jensen ansat i Verdensbanken i Washington D.C. I en årrække var han ansat i den private banksektor (Nordea og Alfred Berg) med speciale på kapitalmarkedsområdet. Viggo Nedergaard Jensen grundlagde i 1998 kapitalfonden Polaris Private Equity og var der til pension i 2013. Han har siddet i bestyrelsen for ca. 25 mellemstore, danske virksomheder. I 2017 indtrådte han i bestyrelsen for Danes Worldwide og er bestyrelsesformand for Fredensborghusene.

Har du spørgsmål til bestyrelsens arbejde?