Bestyrelsen for Danes Worldwide

banegård for udlandsrejsende

Danes Worldwide er en forening, hvis bestyrelse består af folk fra erhvervslivet, diplomatiet og kulturlivet. De fleste bestyrelsesmedlemmer har selv stor erfaring med at være danskere i udlandet efter mange år som udsendte for danske virksomheder, den danske stat eller lignende.

Susanne

Bestyrelsesformand Susanne Rumohr Hækkerup

Susanne Rumohr Hækkerup er dir. for Asia House,  cand.mag. i historie og øststatskundskab. Ambassadesekretær og souschef i Moskva 1993-96. 1997-99 sektionschef vedr. fredsprocessen i Mellemøsten i Udenrigsministeriet. 2001 sektionschef  i Udenrigsministeriet.

Søren Brandt – Næstformand

er shippinguddannet i Maersk og Vice President i Maersk Technology med ansvar for strategi og porteføljestyring. 2006-2018 CEO for Maersk Global Shared Service centres (2012-2017 baseret i Mumbai Indien). 1995-2005 CEO Maersk Logistics og før det lederstillinger i Maersk Line i Danmark samt Iran, UAE og Thailand. Har suppleret Shippinguddannelsen i Maersk med lederkurser på bl.a. London Business School, Insead samt IMD.

Medlem af Danes Worldwides bestyrelse siden 2018.

Anne Smedegaard Andersen Røpcke

er vokset op med Danes Worldwide og har været på Sommerskolen og fulgt danskundervisningen. Anne har selv været udlandsdansker og vil rigtig gerne bidrage til at gøre Danes endnu mere relevant for yngre medlemmer. Hun har været ansat i et job som strategikonsulent i et amerikanske firma og arbejdet med ecommerce i Sydøstasien og Berlin. De seneste otte år har Anne arbejdet for Coloplast.

Caroline Arends

er partnerdirektør i Alm. Brand. Caroline Arends afsluttede i 2008 en MBA fra University of Haifa i Israel, hvor hun har boet i 20 år. Caroline Arends arbejdede i årene 2003-2012 ved University of Haifa som hhv. Director of Marketing and Executive Director of Global Fundraising. I 2012 tiltrådte hun stillingen som adm. direktør for Lyngby-Taarbæk Vidensby og i 2018 stillingen i et nyt strategisk Centre of Excellence i Danske Bank.

Tiltrådte Danes Worldwides bestyrelse i 2018.

Danielle Bjerre Lyndgaard

er uddannet cand.merc. og Master of Management Development fra CBS. Hun er chef for Global Talent & Mobility i Dansk Industri (DI), hvor hun er ansvarlig for rådgivning omkring international arbejdskraft og global ledelse. Danielle har altid været optaget af spændingsfeltet mellem relationer og resultater – også i et internationalt perspektiv. Hun er (med)forfatter til en række bøger om ledelse og HR og har indgået i forskningssamarbejder omkring global ledelse samt de paradokser og den kompleksitet, der knytter sig til globalt samarbejde.

Hun er tiltrådt Danes Worldwides bestyrelse i 2023.

Frederik Hyldgaard Thomsen

er bestyrelsesmedlem og tidligere formand for Danish Students Abroad, og netop færdiguddannet bachelor i international Business and Politics fra Copenhagen Business School. Igennem sin studietid har han tilbragt et år i udlandet: først ved at følge et semester på Columbia University i New York, og efterfølgende været praktikant i Handelsafdelingen på den Danske Ambassade i London. Han har desuden repræsenteret CBS’ Studerende i det Akademiske råd.

Jens-Otto Horslund

er administrerende direktør for DenmarkBridge, der forbinder større danske virksomheder med innovation verden over. Han er cand.scient.pol. suppleret med MBA-studier i USA. Jens-Otto har tidligere været ansat som fuldmægtig i Finansministeriet og siden Udenrigsministeriet i forskellige kontorer. 1. ambassadesekretær og souschef på Danmarks ambassade i Saudi Arabien. Han har efterfølgende bidraget til EU-udvidelse og det transatlantiske forhold. Jens-Otto var Danmarks ambassadør i Finland i perioden 2009-2013 og siden hen Danmarks ambassadør i Nederlandene i årene 2017-2021.

Tiltrådt Danes Worldwides bestyrelse i 2023.

Jorn Poulsen

har boet de sidste 25 år i Frankrig med sin familie. Han har agentur på et dansk brillemærke, hvorfor han ”sælger” Danmark i Frankrig og forsøger at skabe en emotionel kobling hjem til Danmark. Det vil han gerne fortsat arbejde med, og derved indirekte hjælpe Danes Worldwide med en positiv udvikling i medlemstal.

Julie Schmiegelow

er redaktør ved forlaget Gyldendal. Hun er uddannet lærer fra N. Zahles Seminarieskole og har studeret pædagogisk antropologi ved Danmarks Pædagogiske Universitet. 
Julie Schmiegelow har gjort sine egne erfaringer som udlandsdansker via sin uddannelse på den Europæiske Skole i Bruxelles. I kraft af sit tidligere engagement i Sommerskolen har hun et indgående kendskab til Danes Worldwide. Hun var i 2004 lærer på Sommerskolen og afdelingsleder i 2007.

Tiltrådt i Danes Worldwides bestyrelse i 2013.

Marianne Hostrup Richter

repræsenterer Fredensborghusenes beboere i Danes Worldwide. Marianne Hostrup Richter har hovedsagelig beskæftiget sig med fransk sprog (uddannet fra Københavns Universitet). Direktionssekretær i det private erhvervsliv (telekommunikation, rederivirksomhed) og chefsekretær hos Den Franske Ambassade, Det kgl. Bibliotek, samt Datatilsynet.

Tiltrådt i Danes Worldwides bestyrelse i 2014.

Nicolai Prytz

blev uddannet jurist fra Københavns Universitet i 1994. Hans første udsendelse for Udenrigstjenesten var i 2001, hvor han blev førstesekretrær og souschef på den danske ambassade i Buenos Aires. Fra 2002-2004 var han i tjeneste som førstesekretær og souschef på den danske ambassade i Brasilia, inden han i 2004-2007 vendte tilbage til Udenrigsministeriet. Fra 2007-2013 var Nicolai Prytz generalkonsul i Sao Paolo, indtil han i 2013 tiltrådte stillingen som generalkonsul i Shanghai. I 2018 tiltrådte han som dansk ambassadør i Brasilien.

Medlem af Danes Worldwides bestyrelse fra 2018.

Viggo Nedergaard Jensen

er uddannet cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet 1973. Derefter har han været ansat ca. 10 år i udenrigsministeriet, herunder ambassadesekretær i Moskva 1979-82. Senere blev Viggo Nedergaard Jensen ansat i Verdensbanken i Washington D.C. I en årrække var han ansat i den private banksektor (Nordea og Alfred Berg) med speciale på kapitalmarkedsområdet. Viggo Nedergaard Jensen grundlagde i 1998 kapitalfonden Polaris Private Equity og var der til pension i 2013. Han har siddet i bestyrelsen for ca. 25 mellemstore, danske virksomheder.

I 2017 indtrådte han i bestyrelsen for Danes Worldwide og er bestyrelsesformand for Fredensborghusene.

Hvis du har spørgsmål til bestyrelsens arbejde, er du velkommen til at kontakte os