Bestyrelsen hos Danes Worldwide

banegård for udlandsrejsende

Danes Worldwide er en forening, hvis bestyrelse består af folk fra erhvervslivet, diplomatiet og kulturlivet. De fleste bestyrelsesmedlemmer har selv stor erfaring med at være danskere i udlandet efter mange år som udsendte for danske virksomheder, den danske stat eller lignende.

Bestyrelsesformand Susanne Rumohr Hækkerup

Bestyrelsesformand - Danes Worldwide
Susanne Rumohr Hækkerup


Tekst om Susanne Rumohr Hækkerup kommer snarest.


Kirsten Smedegaard Andersen

er cand.oecon. og tidligere finansdirektør og administrerende direktør. Kirsten S. Andersen har boet med sin familie i Spanien, Tyskland og Schweiz i 10 år, men bor nu i Danmark, hvor hun sidder i bestyrelsen for Bodum, Dansk Børneastma Center, Folkekirkens Nødhjælp, Movotec, TSGC samt Elsass Fondet. Kirsten Smedegaard Andersen blev medlem af Danes Worldwides bestyrelse i 2004 ved Den Danske Sommerskole.


Caroline Arends

er Partnership Engagement Manager i Danske Bank. Caroline Arends afsluttede i 2008 en MBA fra University of Haifa i Israel, hvor hun har boet i 20 år. Caroline Arends arbejdede i årene 2003-2012 ved University of Haifa som hhv. Director of Marketing and Executive Director of Global Fundraising. I 2012 tiltrådte hun stillingen som adm. direktør for Lyngby-Taarbæk Vidensby, og i 2018 stillingen i et nyt strategisk Centre of Excellence i Danske Bank. Tiltrådte Danes Worldwides bestyrelse i 2018.


Freddy Svane

er uddannet historiker fra Københavns Universitet. Han blev ansat i Udenrigsministeriet i 1982 og har siden været udsendt til EU-Repræsentationen (1988-1991) som økonomisk rådgiver ved ambassaden i Paris (1993-1997) og som ambassadør i Indien i 2005. I perioden 2000-2003 var han udlånt til A.P.Møller som direktør. I dag er Freddy Svane ambassadør i Tokyo.
Freddy Svane indtrådte i bestyrelsen i 2004.


Jens M. Jensen

har været repræsentant for Danes Worldwide i Syd- og Østspanien og på Gibraltar siden 2002. Han var tidligere medejer af Hjørring Maskin- og Karosserifabrik K/S, Hjørring 1967 – 1990. Han har været Director de Espectaculos Tivoli World, Málaga 1993 – 2000. Jens M. Jensen var formand for Hjørring Revyen 1984 – 1994 og for H.C. Andersen 2005 Komiteen i Málaga 2003 – 2006. Jens M. Jensen har siddet i bestyrelsen for Danes Worldwide siden 2007.


Jens Olesen

har været administrende direktør for McCann-Brasilien og bestyrelsesformand for McCann-Worldgroup i New York. Han har modtaget “Kommandørkorset af Dannebrog” og “Kongelig Norsk Kommandørkors Fortjenesteorden” (tildelt a Kong Harald) for sin indsats med at udbrede norsk/skandinavisk kultur i Brasilien. Han har modtaget “Nordstjernen af 1. grad” af H.K.H Kong Gustav af Sverige samt adskillige sydamerikanske æresordener på grund af sit arbejde med kultur, kunst og kommunikation. Han modtog “Storkorset af Cruzeiro do Sul” fra Brasiliens præsident. Årets Goodwillambassadør 2013 og æresborger i Sao Paulo.


Julie Schmiegelow

er redaktør ved forlaget Gyldendal. Hun er uddannet lærer fra N. Zahles Seminarieskole og har studeret pædagogisk antropologi ved Danmarks Pædagogiske Universitet. 
Julie Schmieglow har gjort sine egne erfaringer som udlandsdansker via sin uddannelse på den Europæiske Skole i Bruxelles. I kraft af sit tidligere engagement i Sommerskolen har hun et indgående kendskab til Danes Worldwide. Hun var i 2004 lærer på Sommerskolen og afdelingsleder i 2007. Julie Schmiegelow er tiltrådt i Danes Worldwides bestyrelse i 2013.


Marianne Hostrup Richter

repræsenterer Fredensborghusenes beboere i Danes Worldwide. Marianne Hostrup Richter har hovedsagelig beskæftiget sig med fransk sprog (uddannet fra Københavns Universitet). Direktionssekretær i det private erhvervsliv (telekommunikation, rederivirksomhed) og chefsekretær hos Den Franske Ambassade, Det kgl. Bibliotek, samt Datatilsynet. Marianne Hostrup Richter er tiltrådt i Danes Worldwides bestyrelse i 2014.


Mia Dyvig

Mia Dyvig, cand.jur. tidligere advokat. Tidligere bosat i udlandet ti år, tre børn (uddannet i såvel internationale som danske uddannelsessystem), tidligere medlem af bestyrelsen for Copenhagen International School nu bl.a. medlem af bestyrelsen for Kompan A/S.


Nicolai Prytz

blev uddannet jurist fra Københavns Universitet i 1994. Hans første udsendelse for Udenrigstjenesten var i 2001, hvor han blev førstesekretrær og souschef på den danske ambassade i Buenos Aires. Fra 2002-2004 var han i tjeneste som førstesekretær og souschef på den danske ambassade i Brasilia, inden han i 2004-2007 vendte tilbage til Udenrigsministeriet. Fra 2007-2013 var Nicolai Prytz generalkonsul i Sao Paolo, indtil han i 2013 tiltrådte stillingen som generalkonsul i Shanghai. I dag, 2018, er han ambassadør i Brasília. Medlem af Danes Worldwides bestyrelse fra 2018.


Susanne Rumohr Hækkerup

er dir. for Asia House,  cand.mag. i historie og øststatskundskab. Ambassadesekretær og souschef i Moskva 1993-96. 1997-99 sektionschef vedr. fredsprocessen i Mellemøsten i Udenrigsministeriet. 2001 sektionschef  i Udenrigsministeriet. Fra 2003 først ambassadesekretær siden ambassaderåd og souschef i Beijing. 2007 chef for det store DANIDAs FN-kontor. Fra 2010-14 Danmarks ambassadør i Mexico og tillige akkrediteret i Cuba, Den Dominikanske Republik, Haiti, Bahamas, Barbados, Jamaica og Trinidad og Tobago. Medlem af Danes Worldwides bestyrelse fra 2018.


Søren Brandt

Vice President i A.P. Møller Mærsk A/S. Medlem af Danes Worldwides bestyrelse fra 2018.C


Viggo Nedergaard Jensen

har det meste af karrieren været ansat i den finansielle sektor. 1986-95 ansat i Privatbanken, Unibank, Nordea som chef for kapitalmarkedsafdelingen. Grundlagde i 1998 kapitalfonden Polaris og var direktør i 15 år.  Har bred erfaring med investeringsvirksomhed og er med bestyrelsesarbejde i 10-12 danske virksomheder og investeringsforeningen Bankinvest.  På pension i 2013.  Medlem af Danes Worldwides bestyrelse fra 2017.


Poul Sørensen

har i sit arbejdsliv bestridt de tillidsposter, det har været muligt at få i skolesammenhænge, og i fritiden været organisatorisk tilknyttet såvel arbejdstager- som arbejdsgiverside – de sidste 12 år som bestyrelsesmedlem i Danmarks Private Skoler, fra hvilken organisation jeg er udpeget til bestyrelsen i Den Danske Sommerskole. Han har også været optaget af det politiske Liv og siddet som formand for De Konservative i Fredericia og den sammenhæng også været et smut i byrådet. Ligeledes har han lagt en del arbejde i frivilligt bestyrelsesarbejde bl.a. Fredericias første Private børnehave og af byrådet været udpeget til at sidde i Produktionsskolens bestyrelse. P.t. sidder han som menigt medlem af De Frie Skolers Fordelingssekretariat, som han førhen var formand for.

Har du spørgsmål til bestyrelsens arbejde?