Nyt formandskab i Danes Worldwide

Jens-Otto Horslund og Anne Smedegaard Røpcke udgør det nye formandskab i Danes Worldwides bestyrelse.

Det var en enig bestyrelse, der efter generalforsamlingen den 16. maj 2024 konstituerede sig med ny formand og næstformand. Jens-Otto Horslund tiltræder som ny bestyrelsesformand, og overtager rollen fra Susanne Rumohr Hækkerup, der har bestridt posten i de seneste fem år. Anne Smedegaard Røpcke overtager rollen som næstformand fra Søren Brandt, som ligeledes går af efter fem år.

Bestyrelsen og sekretariatet glæder sig til samarbejdet og sender en stor tak til Susanne Rumohr Hækkerup og Søren Brandt for deres dedikerede og betydningsfulde indsats for foreningen.

Begge har globalt udsyn og indgående kendskab til foreningen

Jens-Otto Horslund og Anne Smedegaard Røpcke har begge mange års erfaring fra udlandet, som giver en naturlig forståelse for medlemmernes problemstillinger og behov.  

Jens-Otto Horslund har haft en lang karriere i udenrigstjenesten som bl.a. særlig repræsentant for maritim sikkerhed, Danmarks ambassadør i Finland og Holland samt kontorchef for Udenrigspolitik og for Mellemøsten og Nordafrika. I dag er han direktør for DenmarkBridge og ser frem til sit nye ansvar:

“Jeg er både glad og ydmyg over at påtage mig rollen som bestyrelsesformand. Min egen familie har haft stor gavn af foreningens danskundervisning, så jeg ved, hvilken betydning Danes Worldwide har for mange udlandsdanskere. Jeg ser frem til at arbejde sammen med bestyrelsen, sekretariatet og alle vores medlemmer for fortsat at styrke og udvikle foreningen.”

Anne Smedegaard Røpcke er selv vokset op i udlandet og har fra barnsben stiftet bekendtskab med foreningens tilbud om blandt andet danskundervisning og sommerskole. Hun har desuden arbejdet med ecommerce i Sydøstasien og Berlin. Siden 2015 har hun haft ledende poster i Coloplast. Hun ser også frem til at lægge ekstra kræfter i bestyrelsesarbejdet:

“Det er en ære at træde ind i rollen som næstformand. Jeg ser frem til at bidrage med min erfaring og passion for Danes Worldwide, især for at engagere og støtte yngre medlemmer globalt.”

CV’er

Anne Smedegaard Røpcke
Født: 22-04-1986
Bosat: Charlottenlund, Danmark
Uddannelse: M.Sc. Finance & Strategic Management
Stilling: Global Senior Director Ecommerce & Digital Solutions hos Coloplast
Privat: Gift og har tre børn

Jens-Otto Horslund
Født: 12-06-1960
Bosat: Frederiksberg, Danmark
Uddannelse: Cand.scient.pol.
Stilling: Administrerende direktør for DenmarkBridge
Privat: Gift og har fem børn

Q&A

I en Q&A fortæller Jens-Otto Horslund mere om sig selv og sine tanker og visioner for Danes Worldwide.

Hvilke tre ord beskriver dig som person?

Jeg ser mig selv som oprigtig og ærlig. Nysgerrig, på andre og mig selv, og livsglad, som kommer til udtryk i en optimistisk tilgang til det meste. Jeg har for nogle år siden også besluttet mig for at være ustresset. At være en rolig person, der ikke bare buldrer frem. Det gør jeg kun på mine trommer, når jeg øver med rockbandet i Århus. Det lyder forfærdeligt, når jeg ikke er med, så det må jeg selvfølgelig prioritere. Ja, jeg har også lidt selvironi og humor.

Nu har vi vist efterhånden også tre. Måske vi skal tilføje snaksaglig

Kan du fortælle om din vej til formandsposten i Danes Worldwide?

Jeg blev kontaktet af generalsekretær Michael Bach Petersen og daværende bestyrelsesformand Susanne Rumohr Hækkerup for en indledende dialog. Jeg kendte dem begge professionelt, så det var en meget venskabelig snak. Jeg trådte efterfølgende ind som menigt medlem af bestyrelsen sidste år. (red: 2023)

Lige nu står jeg et sted i livet, hvor jeg har tid og mod på en formandspost. 33 år i udlandet har givet mig både erfaring og netværk, som forhåbentlig kan komme foreningen til gavn.

Hvordan mener du, at de globale danskere er en ressource for Danmark?

Danskere med udlandserfaring er ofte utroligt ressourcestærke, tilpasningsdygtige og åbne over for nye kulturer og erfaringer. Det har verden i den grad brug for. Det har Danmark brug for!

Globale danskere bidrager ikke kun til de samfund, de lever i, men bringer også værdifuld viden, mangfoldighed af perspektiver, innovation og erfaringer tilbage til Danmark, hvilket er afgørende for Danmarks fortsatte udvikling og succes på den internationale scene. Jeg ser dem også som værende en del af et vigtigt netværk, der kan hjælpe med at fremme danske interesser og forretninger over hele verden. De udgør et kæmpe uudnyttet potentiale.

Hvordan vil du bruge din egen udlandserfaring som formand for Danes Worldwide?

Det er vigtigt at tænke helhedsorienteret og have fingeren på pulsen, så det faktum, at jeg selv er vendt tilbage til Danmark fra udlandet ad flere omgange, er en vigtig erfaring at trække på.

Min internationale erfaring spænder bredt, fra studietid i Los Angeles til diplomatiske poster i blandt andet Saudi Arabien, USA og Nederlandene. Det har givet mig et globalt perspektiv og dybdegående indsigt i kulturelle forskelle, som jeg bruger til at navigere internationalt både professionelt og personligt.

Så kender jeg selvfølgelig også den politiske mølle indefra og har et stort netværk fra min tid i udenrigstjenesten. Det må da også kunne bruges lidt smart, vil jeg tro.

Hvilke mærkesager går du særligt op i og hvorfor?

Jeg synes generelt, at vi har rigtig godt fat om de vigtigste problemstillinger. Der er flere steder, hvor der i den grad er behov for en hovedrengøring i de bureaukratiske processer og skøre regler. Personligt brænder jeg især for at gøre det lettere for danskere at vende hjem og føle sig hjemme i Danmark igen. Jeg er som sagt selv vendt tilbage til Danmark med min familie, og det er bestemt ikke en smal sag. Jeg kan kun forestille mig, at det må være endnu sværere, hvis man har udenlandsk partner.

Hvor ser du foreningen på kort og lang sigt?

På kort sigt skal vi fokusere på at styrke forbindelserne mellem danskere og Danmark. Her taler jeg især om at lette nogle af de processer, der gør det så svært for danskere at praktisere en global tilværelse – tab af statsborgerskab, skøre familiesammenføringsregler og manglende stemmeret.

Langsigtet ønsker vi at udvide vores rækkevidde og samarbejde. Jeg tænker hovedsageligt på at styrke vores politiske arbejde i samarbejde med dansk erhvervsliv, hvor der skal skabes en helt anden diskurs om den globale dansker. Danske statsborgere bør føle, at de har et sted at vende hjem til. Et sted, der ser dem og vil dem. Den følelse bør de have allerede, når de opholder sig i udlandet.

Hvad glæder du dig især til som ny formand?

Først og fremmest glæder jeg mig over det stærke fundament, der allerede er skabt. Jeg går ydmygt til formandsposten og glæder mig meget til at samarbejde med bestyrelse, sekretariat, medlemmer, partnere og ikke mindst repræsentanter.

Af konkrete projekter kan jeg nævne De Globale Danskeres Parlament. Et helt nyt initiativ, der giver en bred offentlig platform til at drøfte problemstillinger og styrke de globale danskeres politiske stemme i Danmark. Dét projekt ser jeg meget frem til at blive en endnu større del af.

danes worldwide, mærkesager

Vores mærkesager

Danes Worldwide arbejder for at sikre de globale danskeres stemme på alle de politikområder, som påvirker danske statsborgere. Med debatindlæg og kommentarer i de store dagblade søger vi at skabe debat om de problemstillinger, som påvirker globale danskere.

Det kæmper vi for