Omvendt kulturchok: Svært at vende hjem til Danmark

Hjemvendte danskere oplever ofte at stå i en kulturkløft, når de efter flere år i udlandet skal forsøge at reintegrere sig i Danmark. På trods af de store vanskeligheder det giver for mange, er det en problemstilling, der har fået meget lidt opmærksomhed.

Udsigt over København
Gæsteindlæg om ’at komme godt hjem’ af: Stine Møllebro, forfatter til bogen ’Kom godt hjem’: www.komgodthjem.info Den kultur, vi vokser op i, programmerer vores måde at tænke på. De helt særlige normer og værdier, som vores forældre, bedsteforældre og andre mennesker i vores nærhed har, præger os fra vi er