Webinar: Career Opportunities at Deloitte

Are you a young person with a connection to Denmark and would you like to know more about the career opportunities at Deloitte? If so, February 21st 2023 is your chance to get a sneak peek into life as a consultant for Deloitte in Denmark.

Mærsk Tårnet - Panum, Dronning Margrethe

Uddannelse i Danmark

Danske statsborgere, som er vokset op i udlandet, er berettiget til gratis uddannelse i Danmark på alle niveauer – grundskole, ungdomsuddannelse, erhvervsuddannelse og videregående uddannelser. Her finder du en sammenfatning af ofte stillede spørgsmål om optag på en dansk uddannelse, som Danes Worldwides studievejleder blandt andet hjælper medlemmer med.