Globale danskere oplever bankudfordringer

Flere globale danskere i udlandet har oplevet udfordringer med deres bank i Danmark. Men hvorfor er det sådan, hvad må bankerne, og hvad kan du selv stille op?

facaden på en bank

Opdatering 26. april efter møde med Finans Danmark

Danes Worldwide har efter publiceringen af denne artikel forelagt kritikken for Finans Danmark, der er bankernes interesseorganisation.

  • Vi fik bekræftet, at man på ledelsesniveau i bankerne er opmærksomme på, at mange af filialerne og de enkelte bankrådgivere ikke altid er gode til f.eks. at efterleve reglen om ret til basal betalingskonto (når man er bosiddende i EU) eller give korrekt forklaring af reglerne for kundeforhold.
  • Det blev aftalt, at Finans Danmark over for bankerne vil gøre gældende, at de skal styrke kommunikationen ud mod kunderne.
  • Vi opretter en hotline for Danes Worldwides medlemmer, som kan melde problemtilfælde ind til Finans Danmark, der herefter vil sikre håndteringen i forhold til den enkelte bank. Find formularen i bunden af denne artikel.

For at følge op på de aftalte initiativer er der aftalt møde med Finans Danmark igen efter sommerferien.

Artiklen er udarbejdet i samarbejdet med den juridiske rådgivning i Danes Worldwide og skal læses med det forbehold, at hvert kundeforhold skal baseres på en konkret vurdering. Der er derfor ikke et entydigt svar på, hvornår banken for eksempel kan afvise eller begrænse kundeforholdet. Forklaringerne og eksemplerne er derfor hovedsageligt vejledende.

Flere globale medborgere i udlandet oplever udfordringer med deres danske bank. I Danes Worldwide får vi mange henvendelser fra medlemmer, der føler sig mistænkeliggjort af banken eller har fået begrænset deres kundeforhold ved for eksempel at få frosset, inddraget eller solgt deres indestående. Nogle medlemmer er sågar blevet opsagt af banken; i nogle tilfælde uden en forklaring, vejledning eller samarbejde.

Det er Danes Worldwides vurdering, at problemerne i høj grad handler om bankernes meget restriktive tolkning af Hvidvaskloven, fordi man ikke ønsker besværet med kontrol af danske kunder, der bor i udlandet.

Hvad er Hvidvaskloven?

Hvidvaskloven er en dansk lov, som er en implementering af et EU-hvidvaskdirektiv. De krav, som de danske banker, sparekasser, andelskasser og realkreditinstitutter stiller til deres danske kunder, vil derfor tilsvarende blive stillet af en bank i et andet EU-land til kunder bosiddende i det land.

Hvidvaskdirektivet blev sidst reguleret i 2018 og er den femte udgave. Formålet med direktivet og loven er at forebygge og bekæmpe hvidvaskning og finansiering af terrorisme i EU.

Hvidvaskloven bygger på en betragtning om, at virksomheder, der er omfattet af loven, skal have en risikobaseret tilgang. Det betyder, at de skal identificere, vurdere og forstå risikoen for at blive misbrugt til hvidvask eller terrorfinansiering. Ønsker du mere information, kan det især anbefales at læse mere om risikovurdering- og styring samt kundekendskabsproceduren.

Læs Hvidvaskloven her

Hvad betyder Hvidvaskloven for globale danskere?

For alle danske banker gælder, at de skal implementere og overholde forskellige bestemmelser og principper i Hvidvaskloven. Men banken skal selv fastsætte rammerne for, hvordan de overholder Hvidvaskloven.

Netop dét, at de selv sætter rammerne, er også udfordringen.

For bankerne er naturligvis interesseret i at overholde loven – men det kommer desværre til at gå ud over uforskyldte kunder. Både i og uden for Danmark.

Når bankerne er begyndt at begrænse internationale kundeforhold, er det en måde at minimere risikoen for, at den selv kommer til at overtræde Hvidvaskloven.

Kontakt juridisk rådgivning hos Danes Worldwide

Kontakt rådgivningen

Vores jurister kan hjælpe med rådgivning og sagsbehandling indenfor fx familiesammenføring, statsborgerskab, skat, pension og flytning ind og ud af Danmark.

Sådan kontakter du os

Læs videre

Bliv medlem af Danes Worldwide

Medlemsfordele

  • Adgang til alle artikler
  • Gratis juridisk rådgivning
  • Rabat på online danskundervisning og sommerskole
  • Eksklusive arrangementer og lokale netværk
  • Kun 70 kr. om måneden
Luk modal

Log ind

Har du glemt din kode?

Mail afsendt