Begrænset skattepligt til Danmark

Selvom en person ikke er fuldt skattepligtig til Danmark, er der visse indtægter, som Danmark altid vil beskatte. Det kaldes begrænset skattepligt og medfører, i modsætning til den fulde skattepligt og globalindkomstprincippet, at man kun bliver skattepligtig for den indtægt, som den begrænsede skattepligt drejer sig om.

Lommeregner

Selvom en person ikke er fuldt skattepligtig til Danmark, er der visse indtægter, som Danmark altid vil beskatte. Det kaldes begrænset skattepligt og medfører, i modsætning til den fulde skattepligt og globalindkomstprincippet, at man kun bliver skattepligtig for den indtægt, som den begrænsede skattepligt drejer sig om.

Skattepligten for disse indtægter medfører i praksis en del komplikationer, da en person, som blot er begrænset skattepligtig, i næsten alle tilfælde vil være bosiddende i et andet land og dermed være omfattet af fuld skattepligt til bopælslandet.