Betingelser for generhvervelse af dansk statsborgerskab

Du kan søge om generhvervelse af dansk statsborgerskab, hvis du tidligere har været dansk statsborger og mistede dit danske statsborgerskab før 2015, hvor de nye regler om flere statsborgerskab trådte i kraft.

Dannebrog

Du kan søge om generhvervelse af dansk statsborgerskab, hvis du tidligere har været dansk statsborger og mistede dit danske statsborgerskab før 2015, hvor de nye regler om flere statsborgerskab trådte i kraft.

Siden 1. september 2015 har Danmark accepteret flere statsborgerskab, og sammen med denne lovændring indførte man en 5-årig overgangsperiode for at give personer, der havde mistet deres danske statsborgerskab før 2015, mulighed for at generhverve det. Denne overgangsperiode udløb 31. august 2020, men er netop blevet forlænget fra 1. juli 2021 – 1. juli 2026. Det er altså nu igen muligt at søge om generhvervelse af et fortabt dansk statsborgerskab, læs nærmere herom nedenfor.