Betingelserne for indfødsret og bevis for dansk statsborgerskab

Enhver person med dansk indfødsret (statsborgerskab) kan søge om bevis for sit danske statsborgerskab.

Den lille havfrue

Dansk indfødsret

Dansk indfødsret er, hvad vi i daglig tale kalder dansk statsborgerskab. Det danske statsborgerskab og reglerne herfor, fx om man er født som dansk statsborger, fremgår af Indfødsretsloven.

Hvem der er er født som dansk statsborger, fremgår af lovens § 1. Den danske indfødsretslov har ændret sig gennem tiden, og det har derfor været forskellige forhold, som er afgørende for, om man er født som dansk statsborger. Man skal derfor se på reglerne, som var gældende på ens fødselstidspunkt, for at kunne afgøre, om man er født som dansk statsborger eller muligvis har opnået dansk indfødsret efterfølgende. Du kan se reglerne for dansk indfødsret gennem tiden her.

Vær opmærksom på, at de danske indfødsretsregler ikke følger territorialprincippet, som fx USA. Det vil sige, at hvis man er født i Danmark, har man ikke automatisk fået dansk statsborgerskab ved fødslen. Den danske indfødsret er som udgangspunkt betinget af, at man har danske forældre, men reglerne har varieret over årene.

Eksempel 1: hvis du er født den 1. september 1982 er du dansk statsborger, hvis din far eller mor var dansk statsborger, og de var gift før din fødsel. Hvis dine forældre ikke var gift, blev du kun dansk statsborger, hvis det var din mor, som var dansk statsborger. Hvis dine forældre blev gift efterfølgende, men før du fyldte 18 år, vil du være blevet dansk statsborger fra deres vielsestidspunkt.

Eksempel 2: Hvis man er født efter 1. juli 2014 af en dansk far, mor eller medmor, så er man født som dansk statsborger, uanset hvor i verden man er født.

Dansk statsborgerskab vs. dansk pas

Det kan komme som en overraskelse for mange, at det danske statsborgerskab og det danske pas ikke er det samme. Med dette menes der, at man kan have dansk statsborgerskab uden at have et dansk pas, men desværre også at man fejlagtigt kan have fået udstedt et dansk pas, uden at være dansk statsborger.

Som dansk statsborger har man ret til et dansk pas, hvilket man kan få udstedt på en dansk ambassade eller hos en hvilken som helst dansk kommunes Borgerservice.

Der har i de seneste par år været en rækker sager i medierne, hvor personer fejlagtigt havde fået udstedt et dansk pas, hvilket har medført, at de danske ambassader og repræsentationer er ekstra påpasselige med at udstede nye danske pas, hvor der kan være den mindste tvivl om det danske statsborgerskab. I sådanne tilfælde kan det som udlandsdansker være fordelagtigt at have et bevis for dansk statsborgerskab.

Bevis for dansk statsborgerskab

Enhver person med dansk indfødsret (statsborgerskab) kan søge om bevis for sit danske statsborgerskab.