Danskkrav til de videregående uddannelser

Til de dansksprogede (og udvalgte engelsksprogede) videregående uddannelser er det et krav at kunne dokumentere danskkundskaber svarende til Dansk på A-niveau. Men hvad betyder det helt præcist, og er der andre muligheder for at opfylde kravet? Få svaret her.

Klasselokale
Hvad er Dansk A? Dansk A er det højeste niveau af dansk på de gymnasiale uddannelser. Undervisningen er karakteriseret ved at omfatte bl.a. litteratur, kultur, sproganalyse og medieanalyse. Dette skal kunne gøres både mundtligt og skriftligt. Da undervisningssproget på langt de fleste uddannelsesinstitutioner er dansk, er Dansk A blevet et