De grundlæggende regler for køb af ejendom i Danmark

I denne artikel har vi samlet de vigtigste informationer til dig, der tænker på at købe fast ejendom i Danmark.

De grundlæggende regler for køb af ejendom i Danmark

Kravet for at kunne købe en fast ejendom i Danmark er at man har bopæl eller tidligere har haft fast bopæl i Danmark i sammenlagt 5 år, jf. lov om erhvervelse af fast ejendom § 1.