De grundlæggende regler for køb af ejendom i Danmark

I denne artikel har vi samlet de vigtigste informationer til dig, der tænker på at købe fast ejendom i Danmark.

De grundlæggende regler for køb af ejendom i Danmark

Kravet for at kunne købe en fast ejendom i Danmark er at man har bopæl eller tidligere har haft fast bopæl i Danmark i sammenlagt 5 år, jf. lov om erhvervelse af fast ejendom § 1.

De 5 år kan være i sammenhæng eller flere perioder sammenlagt. Det vigtige er at man har haft reelt bopæl i landet, så midlertidige ophold tæller ikke med.

Køb af ejendom i Danmark er altså udelukkende bestemt af (tidligere) bopæl og ikke dansk statsborgerskab. Hvis man arver eller modtager som gave, en ejendom i Danmark gælder bopælskravet ikke, jf. § 2.

Hvis du ikke opfylder bopælskravet, så kan du søge om tilladelse hos Civilstyrelsen, som er under Justitsministeriet. Man kan ikke søge om en generel tilladelse, kun til en bestemt fast ejendom.

Du kan finde ansøgningsskema og Civilstyrelsens FAQ her.

Når man søger om tilladelse, vil Civilstyrelsen gerne se dokumentation for bl.a. at udlægningen har lovligt ophold i Danmark, en købsaftale eller salgsopstilling på ejendommen og den forventede overtagelsesdag. Dertil bliver der i ansøgningsskemaet spurgt ind til om man har en ægtefælle og børn, som bor i Danmark, ens dansk kundskaber og om man har arbejde eller studie i Danmark. Som oftest plejer udlændinge, som kan dokumentere at de har et job i Danmark at få tilladelsen.

Vær opmærksom på, at Civilstyrelsen ikke kan hastebehandle ansøgninger.

Udlændinge som er EU- og EØS-statsborger kan som udgangspunkt købe en helårsbolig uden at opfylde bopælskriteriet og uden at skulle søge om tilladelse hos Civilstyrelsen, som følge af EU- og EØS samarbejdet. I stedet skal EU- og EØS-borgeren afgive en erklæring for Tinglysningsretten.

Har du spørgsmål eller brug for at tale med vores jurister kan du skrive til jura@danes.dk