Forstå det danske kvote 2-system

Hvis du vil studere på en dansk videregående uddannelse, skal du huske, at der d. 15. marts hvert år er ansøgningsfrist for kvote 2-ansøgere og ansøgere med en udenlandsk eller international gymnasieeksamen.

Ansøg uddannelse

Hvis du vil studere på en dansk videregående uddannelse, skal du huske, at der d. 15. marts hvert år er ansøgningsfrist for kvote 2-ansøgere og ansøgere med en udenlandsk eller international gymnasieeksamen. Vi har lavet en kvote 2-guide, der sætter dig godt ind i det danske kvote 2-system

Hvad er kvote 2?

Kvote 2 er et optagelsessystem, der ikke udelukkende optager studerende på baggrund af deres karaktergennemsnit fra gymnasieuddannelsen. I kvote 2 bliver ansøgerne derimod optaget efter en række udvalgte kriterier, der er fastsat og tilrettelagt af det enkelte uddannelsessted og den enkelte uddannelse. Af den grund er det vigtigt at sætte sig godt ind i, hvilke kriterier uddannelsesinstitutionerne og uddannelserne fastsætter, da der kan være stor forskel på kvote 2-kriterierne fra uddannelse til uddannelse.

Hvilke kriterier, der gælder for den enkelte uddannelse, fremgår af uddannelsernes egne hjemmesider. Det er også her, du kan læse mere om, hvilke fagspecifikke adgangskrav der gælder til den/de uddannelse(r), du ønsker at søge ind på. Hvis ikke du opfylder de fagspecifikke adgangskrav, kan du læse faget op inden studiestart.

Uddannelsernes specifikke kvote 2-krav fremgår som sagt af deres hjemmesider. Dette til trods så er der fortsat en række generelle kriterier, som ansøgeren ofte skal opfylde.

Kvote 2-kriterier

På mange uddannelser er der flere kvote 2-ansøgere, end der er pladser. Derfor er det op til de enkelte uddannelsessteder at vurdere og vælge, hvilke ansøgere der bedst kvalificerer sig til en plads på studiet. Ansøgningerne bliver derfor vurderet individuelt af de pågældende uddannelsessteder.

Ofte vil du blive bedt om at uploade:

  • En motiveret ansøgning
  • En test, prøve eller samtale
  • Karakterer i relevante fag for uddannelsen, du søger ind på
  • Erhvervserfaring
  • Højskoleophold
  • Udlandsophold
  • Andre aktiviteter, der på den ene eller anden måde kan sættes i spil ifm. uddannelsen (ex frivilligt arbejde, kurser el.lign.)

Hvem skal søge optag via kvote 2?

Hvis ikke du har et højt nok gennemsnit til at komme direkte ind via kvote 1 (optag, der udelukkende er baseret på karaktergennemsnit fra ungdomsuddannelsen), eller hvis du er i tvivl om, hvorvidt dit gennemsnit er højt nok til at komme ind, kan du vælge at søge optag via kvote 2. Gennemsnittene har det med at ændre sig fra år til år, og derfor kan kvote 2-ansøgningen være en god måde at helgardere sig på. Søger du optag via kvote 2, selvom du er berettiget til at søge optag via kvote 1, bliver du automatisk vurderet i både kvote 1 og kvote 2.

Ansøgere, der har en statsanerkendt ungdomsuddannelse fra et land uden for EU/EØS, skal også søge optag via kvote 2. Har du eksempelvis taget din ungdomsuddannelse i USA og har fået et High School Graduation Diploma, er du berettiget til at søge optag via kvote 2. Ansøgere, der har taget og fået et IB Diploma i et land uden for EU/EØS, har ret til at søge optag via kvote 1 (men disse ansøgere skal søge optag allerede d. 15. marts, selvom de søger kvote 1).

Nogle uddannelser optager udelukkende studerende via kvote 2. Det drejer sig bl.a. om de fleste kunstneriske uddannelser, hvor optagelsen består i en eller flere prøver, som den studerende skal aflægge forud for optag. Herudover er journalistuddannelsen på Syddansk Universitet såvel som på Journalisthøjskolen i Aarhus også kvote 2-baseret.

Hvor mange kvote 2-pladser er der på uddannelserne?

Antallet varierer fra uddannelse til uddannelse. På nogle uddannelser bliver der optaget ca. 10 procent, hvorimod andre uddannelser udelukkende er kvote 2-baseret. Her kan du se en oversigt over, hvor mange studerende der blev optaget via kvote 1 og 2 på de danske videregående uddannelser i 2022. Alternativt skal du selv tjekke kvote 2-tallet på den pågældende uddannelses hjemmeside.

Ansøgning danske videregående uddannelser

Hvornår er der ansøgningsfrist?

Ansøgningsfristen til at søge optag i kvote 2 er d. 15. marts kl. 12 (CET) 2020. Ansøgeren skal oprette sig og underskrive sin ansøgning i ansøgningsportalen: www.optagelse.dk. Selvom ansøgeren endnu ikke har alle sine eksamenspapirer klar, skal ansøgningen være underskrevet senest d. 15. marts kl. 12. Det er muligt at uploade dokumentation til ansøgningen frem til d. 5. juli kl. 12 , hvor der er ansøgningsfrist for kvote 1-ansøgerne med en dansk studentereksamen. Efter ansøgningsfristen d. 15. marts kan du stadig:

  • Slette ansøgninger
  • Uploade bilag
  • Ændre prioriteringsrækkefølgen i dine uddannelsesønsker

Hvornår åbner ansøgningsportalen?

Ansøgningsportalen er åben fra d. 1. februar og frem til d. 15. marts kl. 12 (CET) 2020.

Hvordan underskriver jeg min ansøgning?

Hvis du har et dansk cpr-nummer, skal du bruge dit NemID til at underskrive ansøgningen. Har du ikke et NemID i skrivende stund, kan du læse mere om mulighederne for at få et, når du er bosat i udlandet her. Hvis du ikke har eller når at få et NemID inden ansøgningsfristen, kan du også ansøge uden. På www.optagelse.dk er der en guide til, hvordan ansøgningsprocessen uden NemID foregår.  

Hvornår får jeg svar?

Du får svar på din ansøgning d. 28. juli 2020.

Børne- og Undervisningsministeriet har lavet en udførlig guide til, hvordan du udfylder hele din ansøgning. Den kan du finde og læse her.

Generel info om kvote 2:
https://www.ug.dk/videregaaendeuddannelse/altomoptagelse/optagelsesregler-i-kvote-2

Notat om 15. marts-søgningen til de videregående uddannelser i 2022:
https://ufm.dk/uddannelse/statistik-og-analyser/sogning-og-optag-pa-videregaende-uddannelser/2022/Sgningentildevideregendeuddannelserpr.15.marts2022.pdf

Tjek om din uddannelse er statsanerkendt:
https://ufm.dk/uddannelse/anerkendelse-og-dokumentation/find-vurderinger/eksamenshaandbogen/lande-og-eksaminer

Hvis I har nogle spørgsmål til kvote 2-systemet, er I meget velkommen til at kontakte vores studievejleder.