Fuld skattepligt til Danmark

Hvis en person er fuldt skattepligtig til Danmark, skal denne svare skat til staten af alle sine indtægtskilder, hvad end disse stammer fra Danmark, eller fra andre lande. Dette kaldes globalindkomstprincippet og medfører i praksis en del komplikationer i forbindelse med dobbeltbeskatning.

Penge

Hvis en person er fuldt skattepligtig til Danmark, skal denne svare skat til staten af alle sine indtægtskilder, hvad end disse stammer fra Danmark, eller fra andre lande. Dette kaldes globalindkomstprincippet og medfører i praksis en del komplikationer i forbindelse med dobbeltbeskatning.

Som følge heraf har Danmark en lang række dobbeltbeskatnings-overenskomster (ofte kaldet DBO’er), som regulerer, hvilket land beskatningsretten tilfalder, når Danmark og et andet land ønsker at beskatte en indkomst.

Overordnet er det kildeskatteloven (forkortes med KSL), som afgør skattepligten til Danmark for fysiske personer.

De følgende passager vil beskrive hvad, der udløser fuld skattepligt til Danmark. Vær opmærksom på, at skatteretlige vurderinger altid foretages på baggrund af de konkrete omstændigheder i sagen, hvorfor følgende blot er et vejledende udgangspunkt.