Guide til at søge en dansk kandidatuddannelse for udlandsdanskere

Måden hvorpå du søger ind på en dansk kandidatuddannelse kan være væsentligt anderledes end hvad du måske forventer. Her kan du læse en guide til hvordan man søger ind på en dansk kandidatuddannelse.

Undervisning

Forskel på optag til BA og KA

Når kommende studerende søger ind på bacheloruddannelser i Danmark, så foregår det hele via optagelsesportalen enten d. 15. marts (deadline for kvote 2-ansøgere og ansøgere med et udenlandsk adgangsgrundlag) eller d. 5. juli (deadline for kvote 1-ansøgere med en dansk ungdomsuddannelse). Hele proceduren er samlet ét centralt sted.

Når man søger ind på en kandidatuddannelse foregår det på en lidt anderledes måde. For det første er der til de fleste kandidatprogrammer ansøgningsfrist allerede d. 1. marts (studiestart i september) eller d. 15. oktober (studiestart i februar). For det andet så bliver ansøgningsproceduren varetaget af det enkelte universitet. Det betyder, at ansøgeren skal søge optag direkte hos det/de universiteter, der udbyder den/de kandidatuddannelser, som ansøgeren gerne vil optages på. Ansøgningsportalen er derfor tilgængelig på universitetets egen hjemmeside.

Varighed

De fleste kandidatuddannelser har en varighed på to år (120 ECTS-point) og er ofte tilrettelægt som en naturlig forlængelse af en bacheloruddannelse. Derfor er det som regel også et krav, at ansøgeren har en relevant bacheloruddannelse eller en anden relevant dansk eller udenlandsk kandidatuddannelse for at komme i betragtning.

Retskrav – førsteret til uddannelsen

Mange ansøgere til kandidatuddannelserne i Danmark har retskrav på deres uddannelse. Det betyder, at de kommer forrest i køen, når pladserne bliver fordelt. Har en studerende f.eks. læst en bachelor i Engelsk på Aarhus Universitet, så har den studerende også retskrav til kandidaten i Engelsk på Aarhus Universitet. Af den grund kan det være svært at få plads på de mest eftertragtede kandidatuddannelser, hvis ikke man har retskrav på uddannelsen – hvilket man ikke har, hvis man har læst en bachelor i udlandet.

Heldigvis er det langt fra alle kandidatuddannelser, der er lige vanskelige at komme ind på, og derfor er der gode muligheder for at blive optaget, hvis man er indstillet på at søge bredt (både i forhold til valg af uddannelse og geografisk placering) og opfylder kriterierne til uddannelsen.

Krav, du skal opfylde

Du finder kravene under den specifikke kandidatuddannelse, du gerne vil optages på. Ellers er tommelfingerreglen, at du skal:

  1. Opfylde de generelle krav (relevant bacheloruddannelse)
  2. Opfylde de fagspecifikke krav (hvis du vil læse ex erhvervsøkonomi, kan der være et specifikt krav om, at du skal have afsluttet 5 ECTS-point (credits) i faget på din bacheloruddannelse)
  3. Opfylde sprogkravet (dansk for dansksprogede og engelsk for engelsksprogede uddannelser)

Svar på ansøgning

Har du søgt sommeroptag, vil du til samtlige universiteter kunne forvente svar senest d. 10. juni.

Har du søgt vinteroptag, vil du til samtlige universiteter kunne forvente svar senest d. 10. december.

Læs mere om kandidatuddannelserne og deres krav på universiteternes hjemmesider: