Høringssvar om elevfordeling, transporttid og optagelse på de gymnasiale uddannelser

Se vores høringssvar til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, der kommenterer på elevfordeling, transporttid og optagelse på de gymnasiale uddannelser.

høringssvar

Danes Worldwide har d. 9. februar 2023 skrevet et høringssvar til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Det kommenterer på styrelsens udkast til bekendtgørelse om elevfordeling, transporttid og optagelse på de gymnasiale uddannelser.

danes worldwide, mærkesager

Vores mærkesager

Danes Worldwide arbejder for at sikre de globale danskeres stemme på alle de politikområder, som påvirker danske statsborgere. Med debatindlæg og kommentarer i de store dagblade søger vi at skabe debat om de problemstillinger, som påvirker globale danskere.

Det kæmper vi for