Høringssvar om elevfordeling, transporttid og optagelse på de gymnasiale uddannelser

Se vores høringssvar til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, der kommenterer på elevfordeling, transporttid og optagelse på de gymnasiale uddannelser.

høringssvar

Danes Worldwide har d. 9. februar 2023 skrevet et høringssvar til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Det kommenterer på styrelsens udkast til bekendtgørelse om elevfordeling, transporttid og optagelse på de gymnasiale uddannelser.