Muligheder for videregående uddannelse i Danmark

I Danmark er der mange forskellige muligheder for at uddanne sig. Fælles for de mange uddannelser er dog, at der er en række betingelser man skal opfylde for at komme i betragtning til en studieplads.

Bibliotek

De videregående uddannelser, der tilbydes i Danmark kan groft inddeles i følgende kategorier:

  • bachelor- og kandidatuddannelser
  • erhvervsakademiuddannelser
  • professionsbacheloruddannelser, samt videregående uddannelser indenfor fx forsvar, politi, film, musik, søfart mv.

Bachelor- og kandidatuddannelser

Bachelor- og kandidatuddannelser i Danmark tages på et af Danmarks otte universiteter. En bacheloruddannelse er nomineret til 180 ECTS-point svarende til i alt tre års skolegang. Efter en færdiggjort bacheloruddannelse kan den studerende tage en kandidatuddannelse, der tager to år med en ECTS-normering på 120 point. Universitetsuddannelserne i tre forskellige fakulteter afhængig af uddannelsens fokusområde; humaniora, samfundsvidenskab og naturvidenskab.


Det er ikke et krav, at en bachelor- og en kandidatuddannelse skal tages på det samme universitet i Danmark, ligesom det heller ikke er et krav, at en kandidat skal tages inden for samme faglige felt. Bemærk dog, at nogle bacheloruddannelser ikke åbner for lige så mange kandidatuddannelser som andre. Det skyldes, at nogle kandidatuddannelser har større krav de faglige kompetencer den studerende skal besidde efter at have gennemført en bachelor. Kort sagt er der altså forskel på. hvor mange kandidat-døre en bacheloruddannelse åbner.
Eksempler på forskellige bachelor- og kandidatuddannelser er kommunikation, marketing, biokemi, engelsk, softwareteknologi og medicin. Nogle uddannelser findes på både bachelor- og kandidatniveau, mens andre uddannelser kun findes på ét af niveauerne.

Erhvervsakademiuddannelser

Erhvervsakademiuddannelser tager mellem 1,5 og 2,5 år at gennemføre, og disse uddannelser har en ECTS-normering på omkring 120 point. Hvis man har taget en erhvervsfaglig ungdomsuddannelse som fx tømrer eller elektriker kan en erhvervsakademiuddannelse være et udgangspunkt for videreuddannelse til eksempelvis byggeteknikker eller elinstallatør.
Eksempler på erhvervsakademiuddannelser er desuden designer, laborant, klinisk tandtekniker samt handelsøkonom.

Professionsbacheloruddannelser

Professionsbacheloruddannelser tages på professionshøjskoler eller University Colleges og kombinerer i høj grad teoretisk viden med praktisk erfaring. Typisk vil der på professionsbacheloruddannelser være obligatoriske praktikforløb i virksomheder og organisationer, som den studerende skal følge for at kunne bestå uddannelsen. Professionsbachelorer tager som regel 3,5 år og er normeret til 210 ECTS-point. Modsat bachelor- og kandidatuddannelser vil man på en professionsbachelor typisk uddanne sig til et specifikt arbejde som fx sygeplejeske, folkeskolelærer eller pædagog. Efter en gennemført professionsbacheloruddannelse er det muligt at bygge videre på sin uddannelse og erhverve sig flere og ny kompetencer – eksempelvis gennem bestemte fagspecifikke kandidatuddannelser.

Uddannelser inden for politi, forsvar, film, musik, søfart mv. tages på mindre og ofte mere selvstændige uddannelsesinstitutioner. Fælles for disse uddannelser er, at de, ligesom professionsbacheloruddannelserne, i høj grad afprøver teorien i praksis.

Særligt for internationale studenter, der ønsker videregående uddannelse i Danmark

Læs videre

Bliv medlem af Danes Worldwide

Medlemsfordele

  • Adgang til alle artikler
  • Gratis juridisk rådgivning
  • Rabat på online danskundervisning og sommerskole
  • Eksklusive arrangementer og lokale netværk
  • Kun 70 kr. om måneden
Luk modal

Log ind

Har du glemt din kode?

Mail afsendt