Studerende i Storbritannien og Brexit

Det er vist gået de færreste forbi, at Den britiske regering og Rådet for den Europæiske Union har indgået en aftale om at forlænge fristen for Artikel 50 ’s (Frivillig udtræden af EU) ikrafttræden frem til den 31. oktober 2019. Hvad det betyder for danske studerende, der allerede læser eller ønsker at læse i Storbritannien, giver vi et overblik over her.

Ungdom, brexit, danes worldwide

Hvornår forlader Storbritannien EU?

Det er vist gået de færreste forbi, at Den britiske regering og Rådet for den Europæiske Union har indgået en aftale om at forlænge fristen for Artikel 50 ’s (Frivillig udtræden af EU) ikrafttræden frem til den 31. oktober 2019 (Brexit).

Udsættelsen betyder helt formelt, at den officielle deadline for Storbritanniens udtræden af EU er udsat til d. 31. oktober 2019. I perioden frem til udtrædelsesdatoen vil Storbritannien fortsat skulle opfylde sine forpligtelser som medlemsstat. De kan vælge at forlade EU tidligere, såfremt de opnår enighed om en udtrædelsesaftale inden d. 31. oktober. Når de ikke til enighed om en aftale inden den fastsatte dato, så vil Storbritannien forlade EU uden en aftale, og det vil ende med en såkaldt no-deal-skilsmisse/hårdt Brexit. Hvad og hvordan udfaldet præcis ender med at blive, kan vi kun gisne om.

At Storbritannien har valgt at trække sig fra EU-samarbejdet har selvfølgelig også konsekvenser for de samarbejder, der eksisterer i skrivende stund – herunder også de aftaler, der er indgået for studerende, der vælger at tage til Storbritannien for at læse enten et semester eller en hel uddannelse. Derfor har vi samlet en række spørgsmål og svar på, hvordan studie-situationen ser ud lige nu.

Studerende på udvekslingsophold (freemover eller Erasmus-aftale)

Ønsker du at være studerende i Storbritannien, kan Brexit potentielt komme til at have betydning for prisen på dit ophold. Dog afhænger det af, hvorvidt du vælger at tage af sted som freemover eller via det EU-støttede Erasmus-program.

Freemover: en freemover er en studerende, der tager på et studieophold på eget initiativ og som derfor ikke er omfattet af Erasmus-ordningen. Dette betyder selvsagt, at der ikke er samme risiko for, at du mister din plads, da du har ansøgt direkte til et engelsk universitet. Du bør stadig være opmærksom på og følge med i, hvad de endelig forhandlinger ender med.

Erasmus-ophold: idet Eramus-ordningen er EU-støttet, kan denne ordning potentielt komme i problemer, hvis ikke der bliver indgået en associeringsaftale om at fortsætte samarbejdet efter udmeldelsen.
Indtil videre kan studerende fra de 27 EU-lande fortsat komme til Storbritannien for at studere et semester, imens forhandlingerne finder sted. Det betyder, at studieophold frem til 2020 via Erasmus+ ikke umiddelbart er problematisk, men herefter er det uklart, hvad der kommer til at ske. Den overordnede stemning peger dog i retning af, at både EU og UK fortsat ønsker et samarbejde – også efter udmeldelsen.

Studerende, der allerede tager eller ønsker at tage en hel uddannelse i UK

Søger du ind på en hel uddannelse i Storbritannien, skal du ikke være bekymret for at miste din plads, fordi du har ansøgt (ligesom freemoveren) direkte til et engelsk universitet. Har du studiestart i efteråret 2019 eller foråret 2020, vil du stadig være omfattet af den lavere ”home fee”-status, hvilket betyder, at du er berettiget til at betale samme sats som britiske studerende igennem hele dit uddannelsesforløb. Er du allerede startet på din uddannelse, er du også garanteret samme lavere sats hele dit studieforløb.

Fra januar 2021 er det endnu uvist, hvad der kommer til at ske.  Hvorom alting er, så vil der fra britisk side blive kæmpet for at forsøge at bevare det gode samarbejde, der hidtil har været på uddannelsesområdet. Skotland har sågar annonceret, at EU-studerende, der starter deres bachelorstudier i 2020-21 stadig vil være berettigede til at få deres studieafgift dækket af den skotske stat.

Hvad du dog skal være opmærksom på er eventuelle ændringer i adgang til studielån, visum- og opholdsregler. Herudover anbefaler vi, at du holder dig orienteret på dit universitets hjemmeside. Langt de fleste universiteter har en specifik Brexit-side, hvor de løbende holder de studerende opdateret.

Studielån

Nuværende studerende fra EU-landene samt dem, der ansøger om optag i 2019-20 kommer ikke til at mærke ændringer i forhold til muligheden for at optage et studielån i UK. Garantien herfor vil gælde hele studieforløbet, også selvom forløbet først bliver afsluttet efter Storbritannien har forladt EU.

Visum

Så længe Storbritannien forlader EU med en udtrædelsesaftale, så er det ikke nødvendigt med et visum før efter d. 1. januar 2021. Skulle de forlade EU uden en udtrædelsesaftale (no deal), så vil der træde nye visumregler i kraft.

Vi holder jer selvfølgelig opdateret løbende, og har I spørgsmål, så kontakt vores studievejleder på: dsa@danes.dk  


Informationen er indhentet fra følgende kilder:

https://study-uk.britishcouncil.org/planning/eu-students

https://www.universitiesuk.ac.uk/policy-and-analysis/brexit/Pages/brexit-faqs.aspx

https://www.bbc.com/news/uk-scotland-scotland-politics-47989007


Kontakt vores studievejleder