Uddannelse i Danmark

Danske statsborgere, som er vokset op i udlandet, er berettiget til gratis uddannelse i Danmark på alle niveauer – grundskole, ungdomsuddannelse, erhvervsuddannelse og videregående uddannelser. Her finder du en sammenfatning af ofte stillede spørgsmål om optag på en dansk uddannelse, som Danes Worldwides studievejleder blandt andet hjælper medlemmer med.

Mærsk Tårnet - Panum, Dronning Margrethe
Artikel oprindeligt bragt marts 2020 i Danes Worldwides trykte medlemsmagasin DANES. Tekst: Marie Graversgaard Jørgensen, Studievejleder – Danes Worldwide Kan jeg få SU i Danmark? Fra den dag du fylder 18 år, kan du modtage SU (Statens Uddannelsestøtte, red.) til din ungdoms- eller erhvervsuddannelse og senere til din videregående uddannelse.