Fritagelse for ejendomsværdiskat i Danmark

At navigere i kompleksiteten af ejendomsskatter kan være en udfordring, især for danskere, der bor i udlandet. Uanset om du overvejer at købe en bolig i Danmark eller sælge en, er det afgørende at forstå nuancerne og ikke mindst mulighederne for skattefritagelser og -reduktioner.

Familie i lufthavn

Når du rejser hjem til Danmark

…og med hjem mener vi i denne kontekst hjem til Danmark. Her får du hjælp til alt lige fra spørgsmål om statsborgerskab over registrering i folkeregister, til SKAT og alle offentlige ydelser.

Papir og kuglepen

Dobbeltbeskatning

En dobbeltbeskatningsoverenskomst – som forkortes DBO – er en gensidigt forpligtende aftale om skat, indgået af to lande. Aftalens indhold forhandles på plads af repræsentanter fra begge lande, hvorefter den for Danmarks vedkommende skal vedtages som lov af Folketinget for at være gyldig.

Lommeregner

Begrænset skattepligt til Danmark

Som dansker i udlandet skal du være opmærksom på, at en række indtægter altid vil blive beskattet i Danmark. I artiklen får du den nødvendige viden om begrænset skattepligt og dobbeltbeskatningsoverenskomst.

Penge

Fuld skattepligt til Danmark

Hvis en person er fuldt skattepligtig til Danmark, skal denne svare skat til staten af alle sine indtægtskilder, hvad end disse stammer fra Danmark, eller fra andre lande. Dette kaldes globalindkomstprincippet og medfører i praksis en del komplikationer i forbindelse med dobbeltbeskatning.