Hvad er Den Danske Sommerskole for en størrelse?

Den Danske Sommerskole er en unik oplevelse for udlandsdanske børn og unge. I artiklen her, der er bragt i vores trykte medlemsmagasin DANES i 2021, kan du blive klogere på, hvad man kan opleve på vores to ophold, Sommerskolen og Familie-Sommerskolen.

Bernstorffsminde udefra Danes Sommerskole 2021

Fotoreportage: Julie Toftgaard Jensen (koordinator på Den Danske Sommerskole) og Jan Ladefoged Mikkelsen (Leder af Den Danske Sommerskole)

Fotos: Medarbejdere og elever på Sommerskolen

Den Danske Sommerskole

Sommerskolen byder hvert år i juli måned på et 17-dages ophold for børn og unge (10-­17 år) med danske rødder. Sommer­skolen er hverken en camp eller en som­merlejr men en skole, hvor lærere med linjefag i dansk har faglige mål for under­visningen. Børnene bliver introduceret til danske undervisningsformer, hvor grup­pearbejde og samarbejde er nøgleord.

”I aften har der været 80’er fest på Sommerskolen i Balle. Her er nogle af de festglade unge på den røde løber på vej til en fin middag før diskoen.”

Lige siden begyndelsen i 1981, da Som­merskolen første gang løb af stablen med 31 tilmeldte elever, har fokus været på un­dervisning i dansk sprog og kultur. Visse aktiviteter har naturligvis ændret sig med tiden, men Sommerskolen hviler som altid på de danske højskoletraditioner med vægt på fællesskab, samvær og sang.

I de seneste år på Sommerskolen er det også blevet muligt bl.a. at tage en 9. klasse afgangseksamen i dansk (i samarbejde med Danes Worldwides onlineunder­visning) og følge konfirmationsunder­visning samt blive konfirmeret. Og unge, der står over for at skulle flytte til Dan­mark i forbindelse med eksempelvis ud­dannelse, kan nu også følge det målrettede forløb Tilbage Til Danmark.

På Sommerskolen er fællesskab og kammerat­ skab helt centralt! Alle, som kommer på Sommerskolen og Familie­Sommerskolen, skal føle, at de er med i et større fællesskab – og allerhelst opbygger de nogle stærke og langvarige relationer til andre elever. Alt dette er vigtigt for deres oplevelse af at have fået en fantastisk sommer i Danmark.

Elevtallet er med tiden steget til flere end 500 elever på en årgang, og de sidste 40 år har sammenlagt flere end 10.000 ud­landsdanske børn og unge således været på Den Danske Sommerskole. 2021 var med usikkerhed og rejserestriktioner i fle­re lande et særligt år pga. pandemien. Dog deltog også i år 293 børn og unge fra 51 lande.

Familie-Sommerskolen

Familie-Sommerskolen blev reali­seret første gang i 2016 og er et tilbud til familier med børn i alderen 6­-13 år, hvor man i et 9-dages ophold i trygge omgivelser med en voksen i familien kan ’smage’ på Sommerskolen. Mens børnene under­vises, er der aktiviteter eller danskunder­visning for de voksne, som således ligeså oplever glæden ved det særlige fællesskab i det dansk/internationale miljø. Formålet her er det samme som for Sommerskolen, og at dømme efter deltagernes positive evalueringer siden 2016 er udbyttet også her stort, selvom forløbet dog er kortere.

”Der er gang i den på Balle i dag! Vi holder temadag om demokrati, hvor vi blandt andet har lært om demonstrationer. Team 1 har lavet skilte og demonstreret på hele skolen og foran afdelingsledernes kontor. Der blev demonstreret om at spille mere battle og for at få mere skærmtid. Demokratidagen fortsætter med en række aktiviteter lige om lidt, og vi glæder os!”

110 børn og voksne deltog på Familie­-Sommerskolen i 2021.

Tankerne bag skolerne

Det gennemgående tema for alt i og om­kring både Sommerskolen og Familie­-Sommerskolen er først og fremmest at give deltagerne en tættere tilknytning til Danmark. Det primære indhold i et ophold er undervisning i dansk sprog og kultur. Det unikke møde med ligestillede internationale børn og unge – alle med danske rødder – har dog også betydelig indflydelse på elevernes identitet og føl­elsen af at høre til.

På Sommerskolen får eleverne sammen et hav af spændende oplevelser. Livslange venskaber knyttes, og eleverne rejser hjem med rygsækkene fulde af internationale kontakter. Via Sommerskolen opstår et særligt netværk blandt eleverne, fordi de bor, spiser, lærer, oplever, synger og griner sammen 24/7 i 17 dage.

Bernstorffsminde Efterskole: Det er vigtigt, at der på alle Sommerskolens afdelinger er de nødvendige faciliteter med god plads til, at alle vores deltagere kan udfolde sig inden for sport, musik, kunst og friluftsliv. Vi vælger derfor oftest at ’indkvartere’ os hver juli måned på danske efterskoler, da disse er bygget op omkring samme tanker om fællesskab, spisning og aktiviteter. Det er dernæst vigtigt, at maden har en god og sund standard, og at skolerne har en geografisk placering i forhold til logistik og besøg udefra.

Siden 2016 har også børn ned til 5 år, ledsaget af en (bedste)forælder, haft mu­lighed for at komme på Familie­-Sommer­skolen. Og ligesom med Sommerskolen er det hverken en ’camp’ eller en ’sommer­lejr’ men en rigtig skole – og at dømme efter deltagernes positive evalueringer år efter år er udbyttet ligeledes stort, selvom forløbet er kortere: Cirka 70% af alle del­tagere på Sommerskolen vender tilbage efter første ophold.

Familie-sommerskolen julefest 2022_05

Verdens bedste sommer med dansk sprog og kultur

Sprogskole, undervisning om dansk kultur, sjove og kreative aktiviteter – og stedet, hvor livslange venskaber begynder.

Tag med på vores sommerskoler for børn og unge mellem 10-17 år eller Familie-Sommerskolen for forældre og bedsteforældre med børn mellem 6-13 år.

Læs om Den Danske Sommerskole

Personlig udvikling og ansvar

På Den Danske Sommerskole er det ambitionen, at eleverne opnår et større kendskab til Danmark og det danske sprog. De skal desuden udvikle sig per­sonligt i fællesskabet. Sommerskolen og Familie-Sommerskolen afholdes på efter­skoler rundt i Danmark, og på ægte skolemanér gør eleverne bl.a. selv rent på deres værelse, lægger sengetøj på og deles om opryddertjansen i spisesalen. En del af det danske uddannelses-­ og dannelsessyn er nemlig at have medansvar allerede fra en tidlig alder.

På udflugt med Sommerskolens skoledansk­klasser på Bernstorffsminde. Først besøgte eleverne en bondegård i Broby, hvor de bl.a. lærte om køer og mælke­ produktion og fik en tur i kobussen. Derefter blev ærmerne smøget op med jordbær­ plukning på plukkede – eftermiddagens høst endte tilbage på Sommerskolen naturligvis ud i jordbær med fløde. Foto: Louise Sønæs Jensen

Eleverne har gode rammer at udfolde sig på da efterskolerne, hvor Den Danske Sommerskole og Familie-Sommerskolen forløber, har mange og gode faciliteter og ligger omgivet af dansk natur.

Det unikke møde mellem ligesindede børn og unge (alle med danske rødder) har en vigtig indflydelse på elevernes identitet og deres følelse af at høre til.

Sommerskolen og Familie­-Sommerskolen er de eneste skoler i Danmark, der i et og alt er fokuseret på familier i udlan­det med danske rødder. At bo, spise, lære, opleve, synge og grine sammen nonstop i 17 dage midt i Danmark sammen med ligesindede internationale danskere er en oplevelse for livet!