Statsborgerskab

Få råd og vejledning omkring dansk statsborgerskab for udlandsdanskere

Juridsk rådgivning til udlandsdanskere

Dansk statsborgerskab giver de fulde rettigheder og pligter som borger i Danmark. For at opnå dansk statsborgerskab skal man typisk opfylde en række krav, herunder at have boet i landet i en bestemt periode, bestå en statsborgerskabsprøve, samt have et godt kendskab til det danske sprog og samfund.

Her på siden kan du blive klogere på bevarelse, bevis og generhvervelse af dansk statsborgerskab, samt hvordan vi kan hjælpe dig med ansøgningen.

Bevarelse af dansk statsborgerskab (22-års reglen)

Du kan søge om bevarelse af dansk statsborgerskab, hvis du er født som dansk statsborger i udlandet og har mindst et andet statsborgerskab udover det danske. Du kan tidligst søge om bevarelse, når du er fyldt 21 år. Betingelserne for bevarelse af dansk statsborgerskab skal være opfyldt når du fylder 22 år. 

Betingelserne for at bevare sit danske statsborgerskab er altid baseret på en konkret vurdering. Du har som udgangspunkt automatisk opfyldt betingelser for bevarelse af dansk statsborgerskab, hvis du enten:

  • har været registreret som bosiddende i Danmark mindst 3 sammenhængende måneder
  • har opholdt dig i Danmark i samlet 12 måneder fra fødsel til dit 22. fyldte år.

Dette gælder altså ikke for personer, som kun har dansk statsborgerskab eller er født i Danmark.  

Danes Worldwide anbefaler, at danske børn født i udlandet for god ordens skyld søger om bevarelse af dansk statsborgerskab.

Kontaktformularen tager udgangspunkt i de spørgsmål, som indgår i ansøgningen til bevarelse af dansk statsborgerskab. Nogle af spørgsmålene kan være komplekse. Derfor anbefaler vi, at du læser betingelserne for bevarelse af dansk statsborgerskab, inden du udfylder kontaktformularen.

Bevis for dansk statsborgerskab

Du kan søge om bevis for dansk statsborgerskab, hvis du er født som dansk statsborger eller har erhvervet det senere, men ikke har noget bevis herfor, fx fordi du er født i udlandet.

Forskellige elementer afgør, om du automatisk er blevet dansk statsborger, fx dine forældres statsborgerskaber, om dine forældre var gift mv. Et bevis for dansk statsborgerskab skal bruges, hvis du fx søger om at få dansk pas på en dansk ambassade eller repræsentation.

Hvis du tidligere har fået udstedt et bevis på dansk statsborgerskab og har mistet det, kan du søge om at få udstedt en bevisbekræftelse, men ikke et nyt bevis.

Kontaktformularen tager udgangspunkt i de spørgsmål, som indgår i ansøgningen til bevis for dansk statsborgerskab. Nogle af spørgsmålene kan være komplekse. Derfor anbefaler vi, at du læser betingelserne for bevis for dansk statsborgerskab, inden du udfylder kontaktformularen.

Generhvervelse af dansk statsborgerskab

Siden 1. september 2015 har Danmark accepteret, at man har flere statsborgerskaber end det danske. I den forbindelse blev der indført en 5-årig overgangsperiode for at give personer, der havde mistet deres danske statsborgerskab før 2015, mulighed for at generhverve det. Denne overgangsperiode udløber 31. august 2020, men blev i juni 2021 blev der vedtaget en lov, hvor man har indført en ny 5-årig periode.

Så fra den 1. juli 2021 og frem til den 1. juli 2026 har tidligere danske statsborgere igen mulighed for, at søge om generhvervelse af dansk statsborgerskab. Du kan læse nyheden her.

Vores medlemmer kan læse betingelserne for generhvervelse af dansk statsborgerskab her.

Dobbelt statsborgerskab

Dobbelt statsborgerskab betyder, at man er statsborger i to lande samtidig. Man kan opnå dobbelt statsborgerskab ved fødsel, ægteskab eller ved at opnå statsborgerskab i et andet land uden at miste det oprindelige.

Fordelene ved dobbelt statsborgerskab er fx ret til at arbejde, bo og studere i begge lande samt adgang til sociale ydelser og stemmeret. Ulempen kan være kompleksitet i lovgivning og skatteforhold, da begge lande kan have krav og forpligtelser, som personen skal overholde.

Dansk statsborgerskab ved naturalisation

Dansk statsborgerskab ved naturalisation er når en udlænding opnår dansk statsborgerskab ved at opfylde en række specifikke krav fastsat af den danske stat: Ansøgeren skal typisk have boet lovligt i Danmark i en vis årrække, og kunne dokumentere tilstrækkelige danskkundskaber gennem en sprogprøve. Derudover skal ansøgeren være selvforsørgende og ikke have modtaget offentlig hjælp i en bestemt periode, samt have en ren straffeattest. Ansøgeren skal også bestå en indfødsretsprøve.

Bliv medlem af Danes Worldwide

Medlemsfordele

  • Juridisk rådgivning
  • Adgang til online vidensbank
  • Rabat på undervisning
  • Invitation til eksklusive arrangementer
  • Masser af rabatter på alt fra billeje til forsikring