Tidsubegrænset (permanent) opholdsret efter EU-reglerne

I denne artikel kan du læse om kravene for at få tidsubegrænset opholdsret i Danmark som medfølgende partner efter EU-reglerne.

Europa kort

Tillykke, du og din partner har fået godkendt ansøgningen om familiesammenføring til Danmark efter EU-reglerne.

Det betyder, at den udenlandske partner har ret til at opholde sig i Danmark sammen med den danske partner i de næste fem år, så længe eventuelle betingelser, der er knyttet til tilladelsen, er opfyldt. Efter fem års ophold i Danmark kan den udenlandske partner søge om et tidsubegrænset opholdskort i Danmark, og det kan allerede nu være en god idé, at I forbereder jer på ansøgningen.

Efter EU-terminologien kaldes den udenlandske partners ret til at bo i Danmark for ”opholdsret”.

Her er kravene for at få tidsubegrænset opholdsret i Danmark efter EU-reglerne som medfølgende partner til en dansk statsborger, der har udnyttet retten til den fri bevægelighed i et andet EU-land:

 • Både den danske og den udenlandske partner skal have boet i Danmark i de seneste fem år forud for ansøgningen om tidsubegrænset opholdsret.
 • I skal stadig være gift (hvis I er ægtefæller).
 • I skal stadig være samlevende på samme bopæl (hvis I ikke er gift).
 • Hvis den danske partner havde status som person med tilstrækkelige midler i det andet EU-land, er det et krav, at familien ikke har modtaget sociale ydelser fra Danmark – fx kontanthjælp og integrationsydelse.
Kontakt juridisk rådgivning hos Danes Worldwide

Kontakt rådgivningen

Vores jurister kan hjælpe med rådgivning og sagsbehandling indenfor fx familiesammenføring, statsborgerskab, skat, pension og flytning ind og ud af Danmark.

Sådan kontakter du os

Krav om dokumentation

For at dokumentere at have opfyldt kravet om bopæl i Danmark i de seneste fem år, er det ikke nok kun at have haft folkeregisteradresse i Danmark. Der kræves yderligere dokumentation, der kan vise, at I faktisk har boet i Danmark og etableret en hverdag her.

Det er derfor en god idé at gemme dokumentation for jeres ophold i Danmark, siden I er ankommet. Danes Worldwide anbefaler, at I gemmer dokumenter som:

 • kontoudskrifter, der viser løbende forbrug/indkøb i Danmark,
 • årsopgørelser fra SKAT,
 • ansættelseskontrakter,
 • lønsedler,
 • lejekontrakter,
 • huslejekvitteringer,
 • kvitteringer for forbrugsudgifter såsom el, vand og varme,
 • kvitteringer fra sprogskolen,
 • dokumentation for konsultationer i sundhedsvæsenet (læge, hospital m.v.), der kan hentes via sundhed.dk,
 • dokumentation for at eventuelle børn har gået i daginstitution og/eller skole og lignende.

Det er vigtigt, at dokumenterne indeholder enten navn, CPR-nummer, kort- og kontonummer eller lignende, og at der er dokumenter vedrørende begge partnere.

Vigtigt at huske!

Vi anbefaler, at begge partneres navne fremgår af eksempelvis lejekontrakt og el- og internetabonnementer, og at I løbende gemmer dokumentationen, så I ikke står over for et større gravearbejde efter de fem år. Dokumentationskravet er dog ikke så omfattende, som da I først kom til Danmark.

Udlændingemyndighederne har adgang til Indkomstregistret, og de perioder, hvor I har haft lønindkomst i Danmark, vil fremgå. Hvis der er registreret lønindkomst i hele perioden, vil det som udgangspunkt være tilstrækkelig dokumentation for ophold i Danmark.

Hvis I ikke er gift, skal I endvidere kunne dokumentere, at I har boet sammen på adressen i hele perioden. Den relevante dokumentation er den samme type, som I benyttede, da I ansøgte om familiesammenføringen til Danmark.

Ved ansøgningen om tidsubegrænset opholdsret er det ikke nødvendigt at dokumentere, at familien er selvforsørgende, da udlændingemyndighederne, hvis der er knyttet et forsørgelseskrav til tilladelsen, via Indkomstregistret vil kunne se, om dette krav er overholdt.