visumstempel

Visum til Danmark

Hvis du som udlændig skal rejse ind i Danmark, er det vigtigt at undersøge visumreglerne på forhånd. Der er nemlig flere faktorer, der har betydning for, hvordan du skal søge om visum. Bliv klogere på visumtyperne, ansøgningsprocessen, invitationer, priser m.m. i artiklen.

EU flag

Ophør af opholdsret (EU-retten)

I den juridiske rådgivning bliver vi regelmæssigt kontaktet af en bekymrede partnere til en udlændinge i Danmark, der frygter, at udlændingen ved den mindste fejl eller forseelse straks vil blive udvist af Danmark. Ældre danskere kan også frygte, at partneren automatisk vil miste retten til ophold i Danmark, hvis de skulle gå bort.

Familie på mark

Bortfald og inddragelse af opholdstilladelse

Denne artikel har til formål at belyse, hvordan en udlænding, som er familiesammenført til Danmark efter de danske regler, kan risikere at miste sin opholdstilladelse, og derved hvordan man skal sørge for at indrette sit liv, hvis planen er at bo i Danmark fremadrettet