Hvad betyder B1 og B2 i danskundervisningen?

Når du skal i gang med at lære et nyt sprog, kan det være en udfordring at finde ud af, hvilket niveau du skal vælge. Her kan CEFR-systemet være til hjælp.

Danes Sommerskole 2013

Read the English version here.

Tidligere brugte sprogskolerne beskrivelser som fx ”begyndere”, ”let øvede” og ”viderekomne”, men det kunne være svært at vide præcis, hvad betegnelserne dækkede over. Her kan CEFR-systemet være til hjælp.

Bogstaver beskriver niveauet

Det er Europarådet, der har udviklet CEFR – det står for Common European Framework of References for Languages. Og det er det system, som anvendes af udbydere i Europa til at beskrive niveauerne.

CEFR deler sprogundervisningen op i seks niveauer: A1, A2, B1, B2, C1 og C2.

Kilde: Council of Europe
Online danskundervisning

Dansk for øvede

Danes Worldwides Dansk for øvede består af to forskellige kurser, som efter CEFR har betegnelserne B1 og B2.

Basisdansk B1

Du skal vælge Basisdansk B1, hvis du forstår noget dansk, kan tale og skrive lidt dansk. Du kan også forstå og læse korte og enkle tekster og udveksle simpel information.

På Basisdansk B1 arbejder vi med at få helt styr på grammatikken og få udvidet dit ordforråd inden for forskellige emner, så du kan klare dig på et mere korrekt dansk i din hverdag. Vi arbejder også med dansk historie, kultur og samfund.

Målet med Basisdansk B1 er, at du kan:

 • følge med i tv-udsendelser som fx underholdningsprogrammer eller daglige nyheder
 • indgå i en dialog om dagligdagsemner
 • føre en samtale med personalet i forretninger, på cafeer og restauranter

På kurset lærer du bl.a. om:

 • det danske uddannelsessystem
 • kulturmøder og høflighedsfraser
 • miljø og klima
 • sociale medier
 • fankultur
 • fritids- og foreningsliv
 • økologi
 • dansk design

Desuden lærer du at:

 • læse enkle tekster, der giver dig en introduktion til dele af det danske samfund samt dansk kultur og historie
 • forstå hverdagsdansk, som danskerne taler det
 • blive bedre til at skrive dansk
 • skrive kortere tekster
 • forbedre din udtale
 • udvide dit ordforråd
 • få styr på almindelig dansk grammatik

Online danskundervisning på flere niveauer

Danes Worldwide tilbyder online danskundervisning til børn, unge og voksne på flere niveauer. Du kan følge undervisningen, når det passer ind i din hverdag, og du får altid personlig feedback på dine opgaver.

Vi starter løbende nye hold over året, så du kan starte, når det passer dig.

Læs mere om danskundervisningen

Videre med dansk B2 

Du skal vælge Videre med dansk B2, hvis du har godt styr på almindelig dansk grammatik og kan tale, skrive og forstå et nogenlunde nuanceret dansk. Du kan også at læse og forstå lidt længere tekster og tale om hverdagsemner.

På Videre med dansk B2 arbejder vi mere med de detaljer i grammatikken, der løfter dit danske sprog til et højere niveau. Vi skal også læse lidt længere artikler og se videoer om dansk kultur, samfund og historie. På den måde får du udvidet dit ordforråd, så du kan udtrykke dig mere nuanceret både skriftligt og mundtligt.

Videre med dansk B2 lærer du at blive bedre til at:

 • deltage i samtaler om mere komplekse emner, der relaterer til din skole, dit studie eller dit arbejde
 • udtrykke dine meninger og holdninger
 • begrunde dine synspunkter

På kurset lærer du bl.a. om:

 • de lykkelige danskere
 • at være ung i Danmark
 • det politiske landskab i Danmark

Desuden lærer du at:

 • læse længere tekster, der gør dig i stand til at forstå centrale problemstillinger i det danske samfund og den danske kultur
 • forstå autentisk dansk, som det tales i dagens Danmark – også i tv
 • udvide dit ordforråd, så du lettere kan tale om mere komplekse emner
 • forbedre dine skriftlige og mundtlige færdigheder
 • forstå flere detaljer i dansk grammatik.